Foto: Shutterstock Alla som någon gång kommit nära en skabbangripen räv kan vittna om djurets lidande och behovet av en snabb avlivning.

Örnsköldsvik: Ännu inget kommunalt avtal för skyddsjakt på plats

I Örnsköldsvik finns fortfarande inget avtal för skyddsjakt. Då Jakt & Jägare skrev om saken i januari arbetade kommunen för att lösa situationen – och det gör man fortfarande.

När skadade eller sjuka vilda djur påträffas på kommunmark i Örnsköldsvik finns det ingen som kan rycka ut och avbryta lidande genom avlivning.

Inga resultat

För ett år sedan berättade man på kommunen att man arbetade med att lösa situationen. Men när Jakt & Jägare ringer upp visar det sig att resultaten har uteblivit.

– Vi är inte överens med jägarna, utan att gå in exakt på diskussionen så handlar det om ersättningen, säger Anders Lundström på kommunens mark- och exploateringsenhet.

Hur ska den som stöter på ett skadat djur göra?

– Vi har ingen plan B och har inga skyddsjägare. Jag trodde att processen skulle gå snabbare än den har gjort.

Är det många djur det gäller?

– Det beror på hur man värderar många. Jag tycker inte att vi får in så många anmälningar. Mest är det i stadskärnan och ytterområdena. Det kan röra sig om skabbrävar och något rådjur.

Åke Nilsson, förbundsstyrelseledamot i JRF och sekreterare i JRF-avdelningen Nolaskogs Jägarklubb, berättar att han har tryckt på för att kommunen ska ta tag i frågan om skyddsjägare.

”Stora behovet”

– Ärligt talat vet jag inte varför det är så svårt. Vi har försökt få kommunen att inse det stora behovet men når inte fram. Det är synd att se skabbrävar stryka runt i i samhället. Grävlingfällor skulle också behöva ställas ut, säger han och fortsätter:

– Organisationen med trafikeftersök fungerar ju perfekt, varför kan inte kommunjägarna göra det också? Sist jag var i kontakt med kommunen ville de inte inse att det finns ett behov överhuvudtaget.