Orsajägare skriver till politiker

Sammanslutningen Orsajägarna visar fortsatt stöd för den motion om ett vargfritt Orsa som Sverigedemokraterna har skrivit. Nu har jägarna skrivit brev till alla ledamöter i kommunfullmäktige där de poängterar att ett vargfritt Orsa är en viktig symbolfråga.

I motionen som skrivits av Sverigedemokraten Jan Brandt vill han att Orsa kommun ska arbeta för att vara en vargfri kommun. Motionen har varit ute på remiss bland de andra partierna i kommunen och har fått visst medhåll från Centerpartiet och Moderaterna.

Stödjer motionen
En sammanslutning av jägare, Orsajägarna, har också visat sitt stöd för motionen, bland annat genom att samla ihop namnunderskrifter från allmänheten.
– Vid Orsajägarnas informationsmöte i Bäcka den 13 november betonades att motionen motsvarar det beslut som Älvdalens kommun tagit om en vargfri kommun. Utgångspunkten är att hävda kommunens ansvar enligt Plan och Bygglagen (PoB) samt Miljöbalken, säger Hans Ruste, sekreterare i Orsajägarna,  till Dalarnas Tidningar.
I kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen har man föreslagit att motionen ska avslås när den ska behandlas i kommunfullmäktige.

Skickat brev till ledamöterna
Orsajägarna har därför skrivit ett brev till alla ledamöter i kommunfullmäktige där de påpekar att riksdag och regering har beslutat att rovdjurspolitiken ska vara rättvis och lokalt förankrad.
– Men det saknas styrning. Det innebär att tjänstemännen på länsstyrelsen och naturvårdsverket kan genomdriva rovdjurspolitiken helt enligt egna idéer och agenda, säger Hans Ruste till Dalarnas Tidningar.
Orsajägarna menar att Orsa kommun kan påtala och hävda lokalt inflytande om de antar motionen. Detta skulle också tillvarata kommuninvånarnas intressen, menar de.