”Överdrivet om massdöd bland vilt”

En grupp viltforskare vill tona ner rapporterna om massdöd bland vilda djur. Bland annat handlar det om förhöjd dödlighet hos älg i Blekinge, Småland och på Öland. Men någon massdöd är det inte fråga om, skriver forskargruppen på Dagens Nyheters debattsida idag.

”En rimlig förklaring till rapporterna kan vara att det aldrig har funnits så många stora däggdjur i Sverige som i dag”, kommenterar de.

Sedan kommer gruppen till agendan bakom utspelet:

”Bygg ut vilt- och sjukdomsövervakningen så att larmen kan ställas i proportion till verkligheten. Satsa på en nationell samordning vad gäller ekologi och veterinärmedicin så att massdödslarmen kan hanteras direkt.”

Här kan hela inlägget läsas: