Överskjutning med fem lodjur i Värmland

I den södra delen av Värmland, som hade en tilldelning på sju lodjur, fälldes tolv lodjur. Därmed blev det en överskjutning med fem lodjur under lojaktens tredje dag, tisdagen den 3 mars. 

Lars Furuholm, länsstyrelsens rovdjurshandläggare i Värmland, anser att överskjutningen beror på regeln att lojägare var tredje timme skall kolla med en telefonsvararen om det finns lodjur kvar att fälla.

Sex lodjur sköts på två timmar
– På tisdagsmorgon fanns ett lodjur att fälla kvar i södra området i Värmland, men det blev sex lodjur fällda inom en tidsrymd på drygt två timmar, berättar Lars Furuholm. 

I stort sett har alla lodjur fällts i den sydöstra delen av Värmland, i det södra lodjursområdet som hade en tilldelning på sju lodjur. Men det sköts totalt tolv lodjur i området.
I det norra lodjursjaktsområdet, Torsby och Hagfors kommuner, har det hittills fällts ett av tre tilldelade lodjur, vilket betyder att två lodjur återstår att fälla

Nysnö gav perfekta jaktförhållanden
– Jaktförhållandena var under måndagen och tisdagen mycket bra i området där det blev överskjutning. Nysnö gjorde spårförhållande perfekta, säger Lars Furuholm.
Vid lodjursinventering som gjordes i Värmland under slutet av februari hittades 25 familjegrupper. 
– Det kan finnas ytterligare någon som missades vid inventeringen, tillägger Lars Furuholm.