I Askersundsområdet finns ett vargrevir – Tivedenreviret.
Foto: Shutterstock I Askersundsområdet finns ett vargrevir – Tivedenreviret.

Parti vill ha vargfritt i Askersund

Askersund ska vara en kommun fri från varg. Det yrkar Landsbygdspartiet Oberoende, LPO, på i en motion som vänder sig till kommunfullmäktige i Askersund, där partiet har ett mandat.

Det är efter det senaste vargangreppet i grannkommunen Laxå, då 15 får dödades eller tvingades avlivas, som LPO i Askersund har motionerat, rapporterar Sydnärkenytt.
Partiet hänvisar i motionen även till andra vargangrepp på tamdjur som har ägt rum i kommunen i södra Örebro län under de senaste åren.

Coronapandemin har aktualiserat frågan
LPO anser att coronapandemin har aktualiserat vargfrågan, i och med att rovdjursangrepp försämrar förutsättningar för djurhållning och därmed Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel.
”Det är på tiden att vi bestämmer oss för att verka för landsbygden och livsvillkoren där genom att göra Askersund till en vargfri kommun”, uppmanar partiet i sin motion.
I Askersundsområdet finns ett vargrevir. Det bildades 2013 efter att Naturvårdsverket hade flyttat ett finskt-ryskt vargpar från Övertårneå till Tivedens nationalpark.