Permobilbjörn utlöste extramöte

Efter ett extra årsmöte i Jägarna Riksförbunds lokalavdelning i Orsa/Mora har stora delar av styrelsen bytts ut. Sedan en längre tid tillbaka har det funnits samarbetssvårigheter i avdelningsstyrelsen. Problemen har blivit allt värre och till slut tog revisorerna i avdelningen initiativ till det extra årsmöte där delar av styrelsen byttes ut. – Samarbetssvårigheter har funnits sedan […]

Efter ett extra årsmöte i Jägarna Riksförbunds lokalavdelning i Orsa/Mora har stora delar av styrelsen bytts ut. Sedan en längre tid tillbaka har det funnits samarbetssvårigheter i avdelningsstyrelsen. Problemen har blivit allt värre och till slut tog revisorerna i avdelningen initiativ till det extra årsmöte där delar av styrelsen byttes ut.
– Samarbetssvårigheter har funnits sedan länge men den utlösande faktorn var oenighet kring permobilbjörnen som vi har för att testa hundar, berättar Malte Sandström, JRF:s ordförande i Dalarna.
Jägarnas Riksförbund har anslagit 10 000 kronor till björnskinnet och även Svenska Jägareförbundet i Dalarna har bidragit med pengar till verksamheten.
I JRF-avdelningen har det senare uppstått oenighet om vem som egentligen äger permobilbjörnen och det var bland annat de diskussionerna som ledde till det extra årsmötet.
Frågan om det var rätt att hålla ett extra årsmöte har ifrågasatts. Därför har beslutet överklagats till JRF:s förbundsstyrelse som ska behandla frågan vid sitt sammanträde den 12 augusti.