Pessinkivargen ska radiomärkas

Den från Finland-Ryssland invandrade Pessinkivargen, som bildat Galven-reviret tillsammans med en hona och fått valpar, ska radiomärkas. 

Viltskadecenter vid Grimsö planerar att radiomärka Pessinkivargen, som bildat revir nordväst om Bollnäs.
– Tidpunkten beror till stor del på när det blir snötäckt mark. Det är en förutsättning för att märka vargarna, säger vargforskaren Olof Liberg.
Varghannen är unik på flera vis, inte minst ur avelssynpunkt i den inavlade svenska vargstammen. Det är den första vargen som vandrat ända ned till Mellansverige på många år.

Flera intressenter
– Både Naturvårdsverket, länsstyrelsen i Gävleborg och vargforskarna är mycket intresserad av att få radiosändare på varghannen och även flera vargar i flocken, kommenterar Olof Liberg.
Det finns flera syften med att utrusta varghannen och några andra vargar i flocken med radiosändare. Bland annat för bevakning, så inte vargen blir skjuten, samt att få positioner till vargtelefon, eller att få fram fakta om vargflocken skulle angripa tamboskap.

Lättare skjuta problemvargar
Även möjligheterna att ta bort en varg, som blir benägen att attackera tamboskap eller hundar, underlättas om vargarna är utrustade med radiosändare.
Det finns ett stort intresse från bland annat vargforskare och genetiker att se vad som händer när nytt blod med en ny gensammansättning påverkar en hårt inavlad vargstam.
Svaret får forskarna först om många år.