Polis hjälpte kompis återfå licenser

En polis har hjälpt en 80-årig vän att få tillbaka sina vapenlicenser, trots att 80-åringen avlossat ett vådaskott och att jaktlaget begärt att mannen ska sluta jaga och vapenlicenserna dras in. Nu har en medlem i jaktlaget, som är jurist, anmält polismannen för tjänstefel.

Polismannen har med tillstånd av sin chef undersökt fallet med vådaskottet och skriftligen gått i god för att 80-åringen kan betros sina vapen. Brevet till den egna polismyndigheten är undertecknat med polismannens namn och stämplat med polismyndighetens stämpel.
Men advokaten, som jagar i samma jaktlag som vill att 80-åringen ska sluta jaga, hävdar att polismannen bara ställt upp för en gammal kompis.
– Det är väldigt konstigt om polisen har som rutin att hjälpa folk att överklaga beslut från den egna myndigheten, säger advokaten till Karlskoga-Kuriren och menar att om det vore en brottsundersökning så borde alla inblandade höras.