Bernt Lindqvist med ett skinn efter en varg som han fällt i Ryssland.
Foto: Anders Ljung Bernt Lindqvist med ett skinn efter en varg som han fällt i Ryssland.

Polisanmäld vargkurs blev ”bra reklam”

Kursen i vargjakt i Dals Ed fick stor uppmärksamhet i media. Orsaken var att vargförespråkare gjorde polisanmälan och hävdade att det handlade om anstiftan till jaktbrott. Men Nils Bratt, som anordnat kursen, hade inte gjort sig skyldig till lagbrott och uppmärksamheten var han bara tacksam för.

– Så mycket gratisreklam hade jag aldrig räknat med! Nu gick det till och med runt ekonomiskt. Får jag tag i Göran Steen och de andra vargkramarna i Folk för varg som gjorde polisanmälan ska jag tacka för draghjälpen, säger Nils Bratt.

Han är ordförande i föreningen Sveriges glesbygds trygghet och anordnade kursen på uppdrag av medlemmar och jägare i trakten.

Göran Steen, ordförande i föreningen Folk för varg, som stod bakom anmälan, hävdar att kursen var olaglig.

– Det är olagligt att skrämma och plåga djur till döds i fällor och snaror. Det står i lagen men den följs inte. Myndigheterna och Naturvårdsverket viker undan för opinionstrycket när det gäller skyddsjakten på varg.

Han påstår att jägarkåren har en dold agenda som leder till att vargen utrotas på sikt.

”Kursen kan inte förbjudas”

Polisinspektör Erold Coleman, som handlägger jaktfrågor vid Vänersborgspolisen, tog emot anmälan men fann ingen laglig grund att förbjuda vargjaktskursen och anmälan lades ner.

– Kursen inte kan förbjudas. Den är ungefär lika obrottslig som ett snack jägare emellan vid lägerelden. Så länge det inte handlar om direkta uppmaningar att gå ut och skjuta varg är det inte olagligt i lagens mening, säger Erold Coleman

– Syftet med kursen kan ju vara att stimulera till jakt på ett fridlyst djur och den drar säkert till sig deltagare som inte skulle vilja att vargen var fridlyst, men det är en annan sak, tillägger polisinspektören.

Kursledare var Bernt Lindqvist, som före pensioneringen jobbat som juridiskt sakkunnig för Jägarnas Riksförbund.

Ett 40-tal deltagare hade anmält sig, de flesta män. På programmet stod genomgång av lagstiftning och jaktmetoder, terrängövningar och hur man bäst fäller en varg.

Vargsaxar och snaror visades

Vargsaxar, strypsnara, linor och lapptyg för drevjakt förevisades och jakttekniker diskuterades gruppvis.

Utrustningen och erfarenheterna kommer främst från Ryssland. Jägarnas Riksförbund och Bernt Lindqvist har haft ett mångårigt samarbete med de ansvariga för den ryska viltvården.

Bernt Lindqvist menar att kurserna i vargjakt ska ses ur djurskyddsaspekt och som ett komplement till jägarexamen där vargjakt inte ingår. Själv har han blivit van att bli ifrågasatt.

– En del menar att det är kriminellt att hålla sådana här kurser eftersom vargen är totalfredad. Men det är fel. Vargen är inte totalfredad eftersom skyddsjakt pågår då och då i Sverige. Men att länsstyrelsen envisas med att bojkotta mina kurser och fortsätta skicka ut folk att jaga varg utan utbildning, det tycker jag är anmärkningsvärt, kommenterar Bernt Lindqvist.

200 vargar i Sverige

Han uppskattar antalet vargar i Sverige till omkring 200 och att omkring tio av dessa finns i skogarna runt Dalsland, det vill säga på en yta på drygt 10 000 hektar.

– Tillväxten är god, omkring 30 procent per år. Det är samma siffra som för vissa delar av Ryssland och Kanada. En sådan ökning och koncentration av populationen som skett i Dalsland resulterar i att tamboskap angrips. För att förhindra det behövs fler tillstånd för skyddsjakt, förklarar Bernt Lindqvist.

Stig Engdahl och hustrun Ann-Christine var med på kursen. Det är snart fyra år sedan de fick tio av sina får rivna av vargen. Stig Engdahl dömdes till sex månaders fängelse för att ha skjutit vargen 130 meter utanför hägnet.

Idag har de två hästar men inga får kvar. Ann-Christine Engdahl säger att hon inte gärna går i skogen. Gården har de hägnat in med mattor av armeringsjärn och elektrisk tråd överst.

De är kritiska till myndigheternas motstånd mot skyddsjakt och skulle helst vilja gå några steg längre.

Vill ha varg i inhägnade reservat

– Varför ska vi ha frilevande vargar alls i Sverige? Det tillför ju inget. Det är bättre att skapa stora statliga reservat och låta dem leva där, säger Anne-Christine Engdahl.

Nils Bratt instämmer och menar att fridlysningen av vargen bör hävas eller så måste skyddsjakten utökas.

– När vargen som rev Engdahls djur blev skjuten blev det lugnt igen. Det går helt enkelt inte att ha så många vargar på samma ställe. Då blir det problem, säger han.

Helgens kurs var uppskattad och många deltagare efterlyste en fortsättning.

– Vi funderar på det och jag har pratat med Bernt Lindqvist om en uppföljning. Han ska ta fram ett underlag. En fråga att ta upp är vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med de problem vargen ställer till här i Dalsland, säger Nils Bratt.