Polisbefälet som beslutade att den orädda varghannen i ett villaområde i Tierp skulle avlivas utreds för grovt jaktbrott av chefsåklagare Håkan Roswall vid särskilda åklagarkammaren, som utreder anmälningar mot polisen. Både polispatrullerna och anställda från länsstyrelsen som var på plats ska höras.
Foto: Gete Hestvik/SVA Polisbefälet som beslutade att den orädda varghannen i ett villaområde i Tierp skulle avlivas utreds för grovt jaktbrott av chefsåklagare Håkan Roswall vid särskilda åklagarkammaren, som utreder anmälningar mot polisen. Både polispatrullerna och anställda från länsstyrelsen som var på plats ska höras.

Polisbefäl kan åtalas för grovt jaktbrott

Polisbefälet som beslutade att Tierpvargen skulle avlivas för att den var ett hot mot allmänheten i ett villaområde riskerar att åtalas för grovt jaktbrott av chefsåklagare Håkan Roswall. Frågan är om det var rätt ”omständigheter och avväganden” när paragraf nio i Jaktlagen tillämpades.

Beslutet av vakthavande befäl att avliva den orädda vargen, som dröjde sig kvar på en villatomt vid Ostronvägen i Tierp den 29 januari, har både anmälts till JO och polisen av privatpersoner.
Polisanmälningen har resulterat i att chefsåklagare Håkan Roswall utreder händelsen. Han jobbar vid särskilda åklagarkammaren som utreder anmälningar mot polisen.
– Det ska rubriceras som grovt jaktbrott om man olovligen dödar en varg, säger Håkan Roswall till Gefle Dagblad.

Det skadade rådjuret sköts
Vargen hade skadat ett rådjur i en radhusträdgård och lät sig inte skrämmas bort trots att rådjuret hade skjutits för att slippa plågas längre.
Frågan är om det var rätt av polisbefälet att besluta om avlivning med stöd av paragraf nio i Jaktlagen.
I paragrafen står: ”Om ett vilt djur orsakar avsevärd skada eller om det kan antas vara farligt för människors säkerhet, får Polismyndigheten låta avliva djuret, om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning.”
Håkan Roswall ska skärskåda om paragrafen tillämpats på rätt sätt.

Rätt ”omständigheter och avväganden”?
– Det är ju en del olika hänsynstaganden som ska göras. Dels om omständigheterna som har varit, om beslutsfattarens känt till de omständigheterna, dels om de avväganden som gjorts ligger i linje med den lagstiftning som finns, förklarar han för Gefle Dagblad.
Chefsåklagaren kommer både att höra de poliser som fanns på plats i villaområdet, anställda vid länsstyrelsen som var med samt privatpersoner.
Håkan Roswall har konstaterat att inget i lagstiftningen säger att det ska samrådas med till exempel länsstyrelsen före ett avlivningsbeslut. Men faktum är att det fanns en dialog före polisens beslut.

Polisen hade kontakt med länsstyrelsen
– Det framgår av materialet jag fått in att vakthavande befäl har haft kontakt med länsstyrelsens varghandläggare. I så motto har man ju haft ett samråd, kommenterar åklagaren.
Sebastian Olofsson från länsstyrelsen fanns på plats när varghannen sköts.
– De meddelade att det här inte kändes tryggt och att vargen skulle avlivas. Det hade inte vi någon anledning av ifrågasätta. Det är de som ska göra den bedömningen efter den lagstiftning som finns, säger han om polisbeslutet.