Omstridd halvautomat. Tre jägare i Småland får behålla sina Ruger Mini-14 efter ett beslut av Kammarrätten.
Omstridd halvautomat. Tre jägare i Småland får behålla sina Ruger Mini-14 efter ett beslut av Kammarrätten.

Polisen får bakläxa om Ruger-licenser

Polisen i Jönköping ville dra in licenserna för tre halvautomatiska Ruger Mini-14. Men de tre jägarna i Småland får behålla sina vapenlicenser efter ett beslut I Kammarrätten.

Tvisten om vapenlicenserna började när Jönköpingspolisen beslutade att återkalla licenserna för tre ägare av det halvautomatiska kulgeväret Ruger Mini-14.
Anledningen var att Naturvårdsverket ändrat i sina föreskrifter. Från och med den 6 augusti 2010 är det inte längre var möjligt att få licens på en Ruger Mini-14 för jaktändamål.
Polismyndigheten i Jönköping hade inte observerat att reglerna ändrats. När männen ansökte om licens efter det aktuella datumet godkände polisen därför licensansökningarna.

Drog tillbaka licenserna
När polisen efter en tid fick klart för sig att Naturvårdsverket ändrat reglerna upptäcktes misstagen. Då drog polisen in vapenlicenserna.
Männen klagade då hos Förvaltningsrätten, som i ett fall gick på jägarens linje och i två fall på polisens linje.

Överklagade och fick rätt
Alla tre domarna överklagades till Kammarrätten som nu gett samtliga jägare rätt.
Enligt domstolen innebär övergångsreglerna att den som hade tillstånd för det aktuella vapnet före regeländringen 2010 fick behålla sin licens.
Frågan var nu om polisen hade rätt att återkalla licenserna som polisen själv felaktigt utfärdat.
Så här skriver Kammarrätten:
”Ett gynnande beslut kan enligt allmänna principer om förvaltningsbesluts rättskraft normalt inte återkallas. Bakgrunden till att dessa principer upprätthålls är att den enskilde ska kunna lita på att ett gynnande beslut gäller så länge inte förändringar i hans eller hennes situation inträffar som medför att beslutet framstår som oriktigt.”
Kammarrätten menar att om inte några förutsättningar ändrats som gällde när licensansökan godkändes och inget annat förändrat ska inte ett ”gynnande” beslut kunna ändras.

Får behålla licenserna
Att polismyndigheten själv gjorde fel ska inte drabba den som ansökt om licens.
Därmed fårk samtliga tre jägare behålla sina licenser för Ruger Mini-14 eftersom polisen inte hade rätt att återkalla licenserna.