Polisen fortsätter hålla vapen i beslag för Anders Dunder och ytterligare en man i Lillhärdalfallet. Detta trots att Förvaltningsrätten underkände polisens beslut för de tre andra inblandade.
Foto: Privat

Polisen fortsätter hålla vapen i beslag för Anders Dunder och ytterligare en man i Lillhärdalfallet. Detta trots att Förvaltningsrätten underkände polisens beslut för de tre andra inblandade.

Polisen häver inte vapenbeslagen

Polismyndigheten kommer inte att lämna tillbaka vapnen till Anders Dunder och ytterligare en man i Lillhärdalfallet, trots att de frikänts i tingsrätten.
– Vårt beslut grundar sig på att åklagaren är övertygad om att de kommer att fällas för illegal vargjakt, säger Nils-Olov Gärdin, poliskommissarie vid polisen i Jämtland och Västernorrland.
Polismyndigheten går därmed emot den dom där Förvaltningsrätten underkände vapenbeslagen för de tre andra inblandade.

Tre av männen som åtalades och friades av tingsrätten i Mora har fått tillbaka sina vapen. Detta efter att förvaltningsrätten upphävde polisens beslag.
Det skedde redan före tingsrättsförhandlingarna, hösten 2012. Förvaltningsrätten slog fast att vapnen inte kunde hållas beslagtagna så länge saken inte var avgjord i domstol.

Rätten underkände beslaget
”Att en person är skäligen misstänkt kan i bevishänseende inte jämställas med att det är sannolikt, eller föreligger sannolika skäl att anta, att personen kommer att dömas för brottet. Förvaltningsrätten finner därför inte att det finns underlag för bedömningen att det finns risk för att vapnen kan missbrukas eller att det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnen kommer att återkallas. Det är inte visat att det finns grund för omhändertagande av NN:s vapen med tillhörande ammunition. Polismyndighetens beslut ska därför upphävas”, skrev Förvaltningsrätten i Härnösand i sin dom.
– De två som fortfarande har sina vapen beslagtagna överklagade inte och då blev vårt beslut en laga kraftvunnen dom och då gör vi ingenting mer i ärendet, säger Nils-Olov Gärdin.

• Borde inte ni justera ert beslut, just med anledning av hur förvaltningsrätten beslutade i ärendet med dem som överklagade?
– Kan, kan vi väl, men det är så här vi resonerar i ärenden där människor är misstänkta för brott. Blir de fällda kommer vapenlienserna att återkallas. Åklagaren tror ju på fällande dom och då är det vår skyldighet att hålla vapnen i beslag, svarar Nils-Olov Gärdin.

”Inget kul ärende”
Han tycker att hela historien blivit ”otroligt olycklig” eftersom tre av männen fått tillbaka sina vapen.
– Det är inget kul ärende det här. Jag förstår mycket väl att de vill ha tillbaka sina vapen, kommenterar Nils-Olov Gärdin.
Han beklagar att hela ärendet tagit så lång tid. Till hösten blir det tre och ett halvt år sedan de fem männen fick sina vapen beslagtagna. I slutet av september och början av oktober kommer saken upp i hovrätten.
Anders Dunder och den andre mannen i Lillhärdalfallet kan inte heller få hjälp av Justitieombudsmannen, JO.
– De kan vända sig till JO som kan rikta kritik mot oss. Men JO har ingen makt att häva vårt beslut, säger Nils-Olov Gärdin.