Polisens arbetsbelastning skulle slå i taket om EU-kommissionens förslag om skärpt vapendirektiv går igenom.
Foto: KANIN.studio / Shutterstock.com Polisens arbetsbelastning skulle slå i taket om EU-kommissionens förslag om skärpt vapendirektiv går igenom.

Polisen klarar inte femårslicenser

Om EU-kommissionens förslag om att vapenägare ska förnya licenserna var femte år så drabbas den svenska polisen av en ännu högre arbetsbelastning än den redan har idag, skriver Gefle Dagblad.

Mats Holmberg, chef för tillståndsenheten på polisen i Gävleborg, menar att det högst troligtvis skulle bli resurskrävande att hantera förnyelser av licenser var femte år. 
– Jag har inte läst igenom hela det här förslaget än så jag vet inte exakt hur de menar men visst riskerar det att bli en tung handläggning, säger han till Gefle Dagblad.
I dag finns det mellan 20 000 och 25 000 vapenägare i Gävleborgs län. Om de skulle förnya sina licenser med fem års mellanrum skulle polisen behöva hantera mellan fyra och fem tusen extraärenden per år. 

Förbud mot halvautomater ger också stor belastning
Dessutom skulle det innebära extra arbete från polisen om man sätter in ett förbud mot halvautomatiska vapen.

– Frågan är ju om de ska lösas in och i så fall till vilket värde? Men oavsett hur det blir så ökar ju administrationen, säger Mats Holmberg till Gefle Dagblad.
Mats Holmberg tycker att den nuvarande vapenlagstiftningen fungerar bra.
– Det är klart att det aldrig kan bli helt säkert när det handlar om vapen men förvaringsreglerna skärptes ju mår många år sedan och totalt sett så tycker jag att det fungerar bra. Därför förstår jag inte riktigt vad det är man vill uppnå här, säger han till Gefle Dagblad.