Foto: MostphotosPolisen tar med vapenutredarens förslag sats för att jaga skyttar och jägare ännu hårdare. Den som har patroner, magasin, ljuddämpare eller trycken utan tillstånd bör få flera års fängelse, tycker polismyndigheten.

Polisen vill jaga vapenägare hårdare

De flesta som sänt in svar till justitiedepartementet om vapenutredningen sågar förslaget om nya vapenregler i Sverige. Polisen laddar i sin tur för att kunna jaga jägare och skyttar hårdare för synnerligen grovt vapenbrott om de bland annat har vissa magasin och trycken utan tillstånd. Dessutom vill polisen ta över jaktvapenfrågorna från Naturvårdsverket.

Vapenutredningen går på flera punkter längre än vad som krävs i EU:s nya vapendirektiv. Bland annat föreslås att magasin och avtryckarmekanismer ska regleras i vapenlagstiftningen. Det handlar om magasin som rymmer för många patroner och framför allt trycken som kan omvandla halvautomater till helautomater.
En av de kritiska aktörerna är Svenskt Forum, en förening som samlar jakt- och vapenbranschen i Sverige. Bland andra Aimpoint, Gyttorp, Normark och Sako finns med i Svenskt Forum.
Föreningen avstyrker förslaget i sin helhet och skriver bland annat:

”Oförutsägbara konsekvenser”
”För våra medlemmar inom handel och vapenservice ser vi mycket allvarligt på de oförutsägbara konsekvenserna av en generell klassning, utan närmare specificering, av vissa vapendelar som licenspliktiga, exempelvis avtryckarsystem, underbeslag och magasin till skjutvapen.”
Branschföreningen varnar för resultatet om vapenutredningen blir verklighet.

Vapenservice kan slås ut
”Effekten kan bli att den som i sysslar med servicearbeten, eller säljer produkter som i dag anses som tillbehör, tvingas att söka vapenhandlartillstånd utan att vilja handla med skjutvapen. Med nuvarande tillämpning av regelverken dras försäljningstillstånden in om vederbörande inte har mist 20 transaktioner per år. Effekterna är svåröverskådliga”, skriver Svenskt Forum, som har Anders Toresson som ordförande och Christer Holmgren som sekreterare.
Jakt & Jägare skrev att Jägarnas Riksförbund risar utredningen här:

Nej från båda jägarorganisationerna
Även Jägareförbundet gör tummen ned för hur EU:s vapendirektiv föreslås landa i en ny svensk vapenlagstiftning.
Det innebär att båda jägarorganisationerna säger nej till att magasin och avtryckarmekanismer ska regleras i vapenlagstiftningen.
De flesta som svarat om vapenutredaren Kazimir Åbergs förslag gör tummen ned.
Som väntat finns det inga företrädare för skytterörelsen som vill tillstyrka förslaget.

Fler som gör tummen ned
Här är ett axplock med fler som säger nej:
• Naturvårdsverket skriver i remissvaret att utredaren går längre än vad EU kräver, att förslagen innebär ökad administrativ kostnad för staten och innebär problem för jägare, jaktskyttar och handeln. Naturvårdsverket pekar även på att utredaren vill tillståndsbelägga vapendelar som inte definierats.
• Fackförbundet Tull-Kust konstaterar att det är illegala och inte legala vapen som är problemet och att det med anledning av detta är omotiverat att gå längre än vad EU-direktivet kräver. Utredarens förslag orsakar onödiga problem för legala vapenbrukare, anser tullfacket.

”Går emot totalförsvarets intressen”
• Sveriges vapenägares förbund avstyrker och pekar på att förslaget strider mot tillgänglig forskning och går längre än vad EU kräver. I praktiken förbjuds vissa former av idrottsskytte med halvautomatiska vapen. Vapenägarförbundet påpekar även på att utredarens förslag går emot totalförsvarets intressen.
• Skurups kommun skriver att förslagen går längre än vad EU-direktivet kräver och komplicerar för sportskyttar och jägare. Bland annat regleringarna av magasin, avfyrningsmekanismer och omklassning av en del sportvapen till förbjudna vapen bör strykas.
• Advokatsamfundet anser att ”nya restriktioner för legalt innehavda vapen ska ske med återhållsamhet” och att ”det saknas skäl att gå längre än vad ändringsdirektivet kräver”.

Nej till fler femårslicenser
• Samlarföreningen Svevap avstyrker utredarens förslag och anser att det saknas anledningar att gå längre än vad EU kräver. Vapensamlarna säger nej till bland reglering av magasin, nya märkningsregler och tidsbegränsade licenser för dem som har halvautomatiska studsare. De pekar även på att utredningen innehåller felaktigheter.

Polisen vädrar morgonluft
Bland de få aktörer som gör tummen upp för vapenutredningen finns polismyndigheten.
Polisen vädrar morgonluft att få ta över Naturvårdsverkets roll att ange vilka gevär som är lämpliga för jakt.
Polisen vill främst få stopp på ägandet av jaktstudsare som har vikbar kolv eller teleskopkolv.
Polisen motsätter sig att ljuddämpare ska bli tillståndsfria.

Fyra års fängelse för vapenägare
Remissvaret från polisen innebär även att den som använder ett otillåtet magasin, har en olovlig avfyrningsmekanism, eller har ljuddämpare eller ammunition utan tillstånd ska bli kvalificerad för grovt eller synnerligen grovt vapenbrott. För det sistnämnda är straffsatsen minst fyra års fängelse.
Det innebär till exempel att en jägare som sålt sin studsare och råkar ha några patroner kvar efter den, men ingen vapenlicens för just den kalibern, kan riskera fängelse.
Polisen vill även få större rätt att avgöra vilka vapen som ska få användas av målskyttar. Det innebär att skytterörelsen inte längre har något att säga till om vilka vapen som ska få användas för målskytte.

Åklagarmyndigheten vill ha licens för dämpare
Även åklagarmyndigheten tycker att tillståndskrav för ljuddämpare ska behållas. Åklagarmyndigheten pekar på att licensbefriade ljuddämparna för jaktstudsare inte har med EU-direktivet att göra, utan ”har grund i framställningar från jägarorganisationer”.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhör också de aktörer som vill begränsa mer för Sveriges legala vapenägare. Det ”är viktigt att, i möjligaste mån, begränsa tillgången på vapen, särskilt vad gäller automatiska och halvautomatiska vapen”, skriver MSB som fått förre rikspolischefen Dan Eliasson som ny chef.
Tullverket anser i sitt remissvar att utredningsförslaget inte är restriktivt nog. Tullverket föreslår att vapenlicenser ska förses med villkor om vilka och hur många magasin och avfyrningsmekanismer som får innehas.

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...