Moderna vapen ska stoppas när jägare söker vapenlicens, enligt några polistjänstemäns agenda.
Foto: Guy J. Sagi/Shutterstock.com Moderna vapen ska stoppas när jägare söker vapenlicens, enligt några polistjänstemäns agenda.

Polisens fulspel mot vapenägare

Apropå EU:s antagna vapendirektiv har ledarskribenten Ivar Arpi på Svenska Dagbladet satt fokus på de tjänstemän inom den svenska polismyndigheten som agerat aktivister i vapenfrågan. Deras agenda är att begränsa tillgången på vapen för laglydiga medborgare.

Ivar Arpi lyfter fram exempel på fulspelet från ”polisaktivisternas” sida. Det handlar bland annat om felaktiga uppgifter inför Förvaltningsrätten i ett licensärende med hänvisningar till ett EU-förslag som inte gällde.
”En annan tjänsteman på samma enhet klippte bort relevanta delar ur Naturvårdsverkets föreskriftstext för att lättare kunna ge avslag i ett annat licensärende”, skriver Arpi.

Tog över ärendet och avslog
En tjänsteman som blev offentligt kritiserad av en jägare, som sökte licens för ett jaktvapen, tog personligen över ärendet och fattade beslut om ett avslag.
En av tjänstemännen har dessutom anlitats som expert vid diskussionerna med EU-kommissionen om förslaget till vapendirektiv, trots att både forskare, civila och militära vapenexperter har andra uppfattningar.
Ivar Arpi går inte in på detaljer om vika vapentyper som motarbetas, men det handlar om försök att få bort moderna halvautomatiska studsare och även vissa cylinderrepetrar med motiveringen att de ser ”för militära ut”.

Läs ledartexten här: