Foto: JRF & skärmdump/Polisen Det var tänkt att den inte skulle komma till allmänhetens kännedom, nu går den att läsa på polisens hemsida.

Polisens hemliga vapenhandbok offentlig

Polisen vek sig för kritiken och valde att offentliggöra sin hemliga handbok för handläggning av vapenärenden. ”Vi förekom denna kritik, ja”, säger Andreas Nordström, jurist på Polismyndigheten.

För en knapp timme sedan lade Polismyndigheten ut sin hemliga ”Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden” till allmän beskådan på polisen.se.

Knapp månad

Så var det inte tänkt att bli. Då remisstiden gick ut för en knapp månad sedan angående Polismyndighetens förändringar i de allmänna råden om vapenlagstiftning, FAP, fanns starka reaktioner mot hanteringen.

Skytteprofilen Pia Clerté skrev till exempel ett dräpande inlägg på ledarsidorna i Nya Wermlands-Tidningen där hon uttryckte stark oro över utvecklingen och påpekade att just tolkningar av vapenlagen ofta ligger som grund för sådant som Polismyndigheten kritiseras för.

”Polisen och forskaren Stefan Holgersson har i sin rapport ”Ursäkta, men vi är faktiskt Polisen och vi står över lagen” i detalj beskrivit att en utbredd inställning inom Polisen är att myndigheten inte behöver rätta sig efter lagar och regler …”

Skapat internt

Särskilt oroande tycker hon att det är att Polismyndigheten har skapat ett internt styrdokument som i stora delar ska ersätta den hittillsvarande FAP:en:

”Detta dokument kommer inte att vara tillgängligt för allmänheten men kommer att styra handläggningen av vapenlicenser”, menar Pia Clerté och tillägger att detta är speciellt olyckligt i en situation då Polismyndigheten får mycket kritik för sin handläggning av vapenärenden och borde sträva efter dialog i stället för att ”arbetssätt och bedömningar göms i ett otillgängligt internt dokument”.

”Kritik kvarstår”

När Jakt & Jägare når Pia Clerté, säger hon:

– Det är bra att det ligger publikt, man ska veta vad som gäller, vilka kritierier som är för handen. Däremot kvarstår min kritik mot att ett internt styrdokument går att ändra utan remissförfarande.

Hon tillägger:

– Utredningen om ny viltmyndighet ska vara klar 2025 och skjutbanor och licenser flyttas till den nya myndigheten. Jag tycker att Polismyndigheten fortsatt kan bedöma en persons vandel, resten kan en dator göra bättre.

Är upptagen

När Jakt & Jägare ringer Andreas Nordström, jurist på Polismyndigheten och föredragande, är han upptagen i ett annat samtal men lovar att återkomma under eftermiddagen.

Men han hinner svara på en fråga angående huruvida man till slut bestämde sig för att offentliggöra handboken på grund av kritiken mot hanteringen.

– Vi la ut den för någon halvimme sedan, vi förekom denna kritik, ja.

Här kan du läsa Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden.