Polisledningen granskar APU-poliser

Ledningen för Stockholmspolisen ska nu granska om det är förenligt för en polis att delta i APU:s verksamheter. Droppen blev när APU på sin hemsida skrev att ”rangers från APU patrullerar” runt en gård där en varg angripit får. Enligt polisen regler är det förbjudet för poliser att på sin fritid ägna sig åt verksamhet som liknar polisens vanliga verksamhet.

I förra veckan ställde Jakt & Jägare frågan till polismyndighetens chefsjurist Jan Nyrén om APU:s verksamhet är förenligt med att arbeta. som polis. Nu har polisledningen beslutat att utreda frågan på nytt.

– Vi har begärt en redovisning av vad APU gör och vad som pågår. Svar vill vi ha före sista augusti, säger Jan Nyrén, chefsjurist vid Stockholmspolisen.

Godkändes av polisledningen
De åtta poliser som ingick i APU tvingades förra året skriva till polisledningen och berätta om APU:s verksamhet för att få sin bisyssla godkänd. Poliserna jämförde då verksamheten inom APU med medlemskap i Amnesty eller Bris. Därmed var det okej från polisledningen för poliserna att vara med i APU.


Uppfattas som medborgargarde

Men poliserna nämnde då inget om den kommandoliknande organisation som APU i verkligheten är. Många boende i Rialaområdet uppfattar APU som en ett slags medborgargarde som åker runt och terroriserar människor i bygden.

För flera vanliga poliser har APU:s verksamhet blivit allt mer besvärande. De har lett till att  poliser i Roslagen uppmanat människor att fråga efter dem personligen vid poliskontakter för att slippa hamna hos en APU-polis.

 Jakt & Jägare skrev om det här:

 – Vi tar nu ett första steg och tittar på det här med patrulleringen och sedan får vi se. Vi har också blivit uppmärksammade på länkarna från APU:s sida till andra sidor och det får vi titta på i nästa steg, kommenterar Jan Nyrén.

• Har det någon betydelse att flera inom APU-ledningen är straffade sedan tidigare?

– Det känner jag inte heller till, men det får vi i så fall titta på i nästa steg, svarar Jan Nyrén.

De APU-poliser som nu ska förklara vad de sysslar med inom organisationen är idag sju mot tidigare åtta.