Politiker rasar mot höjda arrenden

Sex socialdemokratiska riksdagsledamöter går i en debattartikel i flera tidningar till mycket hårt angrepp mot Sveaskogs arrendehöjningar i Norrbotten – höjningar som de menar undergräver förtroendet och borde bli en styrelsefråga för bolaget.

Det är Helén Pettersson, Lars U Granberg, Karin Åström, Gunnar Sandberg, Marie Nordén och K G Abramsson som anser att Sveaskog hamnar i vanrykte genom sin, som de betecknar inskränkta, arrendepolitik.
– Agerandet skapar en synnerligen negativ syn på bolaget och kommer med stor sannolikhet också att spilla över på andra verksamheter som kanske mera betraktas som skogskoncernens kärnverksamhet, skriver riksdagsmännen och hävdar att ledningen för Sveaskog AB boprde ingripa mot doterbolagets (Sveaskog Naturupplevelser AB) sätt att sköta upplåtelseverksamheten.

Förtroendet dalar
Riksdagsledamöterna anser att ”dotterbolagets handfallna sätt att sköta upplåtelseverksamheten” är förödande och borde bli en styrelsefråga för moderbolaget:
– Vi har av tidigare erfarenheter fått ett mycket positivt intryck av bolagets verksamhet och vi har känt mycket stort förtroende för Sveaskog AB och dess ledning, men det agerande som vi berör här, gör oss mycket betänkta och bekymrade och ger oss dessvärre anledning att ompröva denna vår inställning, skriver de.

Ingen hobbyverksamhet
Bland annat hänvisar riksdagsledamöterna till en insändare från en upplåtelseansvarig i Sveaskog som de menar stärker intrycket av att Sveaskog totalt struntar i sina egna etiska och sociala förhållningssätt.
– Ansvariga anser älgjakten som ren hobbyverksamhet och vill man inte betala vad som begärs så får man skylla sig själv. Älgen, ett vilt som engagerar riksdag, regering och ett flertal myndigheter nationellt och regionalt, betraktas av Sveaskog som ren hobbyverksamhet?!
– Hur sen förvaltningen av älgstamman ska ske bland annat med sikte på älgtillgång och betesskador tycks inte oroa Sveaskog det allra minsta. Hur långt har Sveaskog kommit ifrån verkligheten när man beter sig och uttrycker sig som man nu gör?

Fotnot
Tabellen nedan visar dels förra årets totala intäkt (arrenden fallavgifter mm) per hektar på Sveaskogs marker, dels det mål som Sveaskog vill nå. Samtliga priser exklusive moms.
Område           Snittpris 2009       Målpris
Norrbotten            4:50                  10:-
Västerbotten         6:-                    12:-
Södra Norrland      9:-                    17:-
Bergslagen          38:-                    42:-
Götaland             76:-                    85:-
Enligt Ron Egly på Sveaskog kan priset inom ett område variera kraftigt, exempelvis mellan tätbefolkade (och viltrikare) kustområden och glesbefolkat inland.