Politiker vill skjuta Oslovargarna

Norrmannenn Gunnar A. Gundersen är stortingsrepresentant för partier Høyre, och han menar att de två vargar som befinner sig i Østmarka nära Oslo inte är skyddsvärda och därmed kan skjutas.

Gunnar A. Gundersen är själv en hängiven jägare och har engagerat sig i rovdjursfrågan under många år. Han tycker att vargen som fråga måste avmystificeras och att debatten måste komma ner på jorden. De två vargarna som håller sig i Østmarka är av ryskt ursprung, och Gundersen menar att de därför inte på något sätt tillhör en hotad art.
– Den stammen vi har, är en del av en högst levnadsduglig rysk stam som inte är hotad. Snarare tvärt om: det finns så många av dem att Ryssland måste ta till extraordinära åtgärder för att begränsa utbredningen. Då menar jag att vi har gått från ”need to have” till att någon tycker ”nice to have”, säger Gunnar A. Gundersen till VG.no.

”Skydda Norge från rysk varg”
Han menar att man kan ha lite varg i Norge, men att de inte ska ha rätt att befinna sig på gårdsplaner hur som helst. Han tycker dessutom att Norge ska skyddas från den ryska vargen för att värna om de egna norska djuren.
– I stället för en vargzon bör debatten handla om att vi bör deklarera områden som vargfria, där varg absolut inte får vara, eftersom vi har helt unika norska intressen att ta vara på. Jag tänker på sådana saker som vildren och sydsamisk kultur. Båda kommer vara starkt hotade om varg får etablera sig. I områden där sådana intressen ska bevaras bör det finnas ett ständigt fällningstillstånd på varg, säger Gunnar A. Gundersen till VG.no.
Han passar även på att rikta kritik mot vargpolitiken.
– Vargzonen skapar många konflikter, eftersom politiken grundar sig på lögner och saknar trovärdighet, avslutar Gunnar A. Gundersen i VG.no.