Avslag med yttrande. Fullmäktige i Dalakommunen Rättvik avslår förslaget om vargfri kommun men skickar med ett skarpt yttrande.
Foto: Shutterstock/fotomontage Avslag med yttrande. Fullmäktige i Dalakommunen Rättvik avslår förslaget om vargfri kommun men skickar med ett skarpt yttrande.

Politisk strid om vargyttrande i Rättvik

Nu är frågan om ett vargfritt Rättvik slutdiskuterad efter tre år, berättar Dala-Demokraten. Politikerna har varit eniga om att avslå medborgarförslaget. Däremot har man varit oense om det ska skickas med ett yttrande till avslaget.

Olle Frääs i Kärvåsen föreslog ett vargfritt Rättvik för tre år sedan. I veckan som gick avslogs förslaget. Politikerna anser anser att frågan om vargens vara eller inte vara är en fråga för andra instanser än kommunen. Men majoriteten av fullmäktige skickade med ett yttrande som ska betona hur viktig frågan är i kommunen.

Vill ha färre vargar
”Vi anser det angeläget att de gröna näringarna, fäbodbruk, djurhållning och jakt fortsatt ska kunna bedrivas och utvecklas så att det öppna landskapet kan bevaras och återställas”, skriver fullmäktige.

Rättvik efterlyser också att beslutsfattare och myndigheter snarast tar beslut som leder till färre vargar.

– Det är viktigt att beskriva de problem vi ser i vår del av landet. Rovdjurstrycket måste minska och det gör man genom jakt, sa Jonny Jones (c) enligt Dala-Demokraten.

Reserverade sig
Det fick socialdemokrater och miljöpartister att reservera sig.

– Man vill inte behandla frågan – men ändå uttala sig! Det ger medborgarna ett ambivalent svar, säger socialdemokraten Anki Dåderman i Dala-Demokratens referat.