Majoriteten av de finska riksdagsledamöter som svarade på enkäten anser att det behövs en ny lag om stamvårdande vargjakt.
Foto: Shutterstock Majoriteten av de finska riksdagsledamöter som svarade på enkäten anser att det behövs en ny lag om stamvårdande vargjakt.

Politiskt stöd för finsk vargjakt

Merparten av finska politiker, i de vargtätaste delarna av landet, är för att en stamvårdande vargjakt ska tillåtas. Det visar en enkätundersökning som finsk tv har gjort.

Svenska Yle i Finland har frågat riksdagsledamöterna i Åbo, Björneborg, Satakunta och i skärgården om deras inställning till stamvårdande jakt, det vill säga licensjakt, på varg. Områdena tillhör de delar av Finland där det finns mest varg, med flockar som kan uppgå till tio individer. 

Jakt bör tillåtas
21 av 25 tillfrågade ledamöter besvarade enkäten och 16 av dem ansåg att stamvårdande vargjakt bör tillåtas för att höja stammens kvalitet.
– Centerns målsättning är att den stamvårdande vargjakten kan inledas i Finland igen, kommenterar centerns ordförande Annika Saarikko som också är finsk vetenskapsminister.

Intensiv vargdebatt
Enkäten ska ses i ljuset av en intensiv finsk vargdebatt som bland annat har lett till ett medborgarinitiativ – 50 000 finländare undertecknade ett upprop till riksdagen med krav om en lag som tillåter stamvårdande vargjakt.