En ny vargjakt skulle inte vara i linje med Sveriges skyldigheter enligt EU:s art- och habitatdirektiv, meddelar miljökommissionären Janez Potocnik. Därmed stoppas planerna på urvalsjakt på inavlade vargar.
En ny vargjakt skulle inte vara i linje med Sveriges skyldigheter enligt EU:s art- och habitatdirektiv, meddelar miljökommissionären Janez Potocnik. Därmed stoppas planerna på urvalsjakt på inavlade vargar.

Potocnik stoppar vargjakten

EU-kommissionen och miljökommissionären Janez Potocnik stoppar den planerade urvalsjakten på inavlade vargar i Sverige. Han anser att planen som presenterats inte kan visa hur det ska uppnås gynnsam bevarandestatus för vargstammen.

”En ny jakt skulle inte vara i linje med Sveriges skyldigheter enligt EU:s art- och habitatdirektiv”, avslutar Potocnik sitt brev till mijöminister Lena Ek.

Enligt Svenska Dagbladets nätupplaga är Ek upprörd över beskedet.

– Jag är oerhört arg. Vi har försökt att hitta en balans mellan bevarandeintresset och den frustration som människor i vargområdena känner, men kommissionen tänker enbart på bevarandeintresset, säger Ek till svd.se.

Miljöministern har nu bett Naturvårdsverket att analysera brevet för att se hur frågan om vargjakt ska kunna föras vidare.  

Jakten stoppas enligt verket
Men Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket, har redan kommit fram till att den selektiva jakten på inavlade vargar inte kan genomföras som planerat

– Vi ska gå igenom brevet från EU-kommissionen. Men vi ser i nuläget att det inte är troligt att vi kan fatta beslut om jakt, säger Maria Ågren i ett pressmeddelande.

Prioritet nummer ett är att undvika en vargjakt som gör att Sverige dras inför EU-domstolen.

– Det gynnar inte Sveriges möjligheter att självständigt få förvalta den svenska vargstammen om det blir en domstolsprocess. Under den tid som domstolsprocessen pågår blir vårt handlingsutrymme ännu mindre. Och en sådan process kan pågå under flera år, kommenterar Maria Ågren.

Utsättning av vargvalpar blir det ändå
Det här hindrar dock inte verket från att iscensätta den planerade genetiska förstärkningen av vargstammen. Det innebär att vargvalpar ska sättas ut i olika revir, bland annat i Färnareviret i Västmanland.

– Det är ännu viktigare nu att genomföra åtgärder för genetisk förstärkning för att vi i Sverige ska få förvalta vargstammen självständigt i framtiden. Efter helgerna kommer vi att börja märka vargtikar så fort det är bra spårförhållanden, förklarar Maria Ågren.

Besluten om skyddsjakt på enskilda vargar påverkas inte
 på grund av kommissionens inställning, påpekar Naturvårdsverket i pressmeddelandet.

Därför måste domstolen undvikas
Verket avrundar med att rada upp några punkter vad som händer om Sverige stäms inför EU-domstolen.

• Sverige riskerar att förlora möjligheten att självständigt förvalta de delar av rovdjursförvaltningen som omfattas av en eventuell stämning.

• Om domstolen finner att Sverige gjort fel i förvaltningen måste vi rätta oss efter detta. Annars kan det bli höga böter för Sverige.

• En eventuell fällande dom kan också få konsekvenser för andra delar av vår svenska rovdjursförvaltning, till exempel licensjakt på andra rovdjur.