Potocniks varning. ”Sverige måste följa den lagstiftning som vi har utvecklat och antagit tillsammans på EU-nivå. Ni kan vara säkra på att EU-kommissionen, som EU-fördragets väktare, kommer att uppfylla sin roll till fullo”, skriver Potocnik inför beskedet om urvalsjakt på varg i Sverige.
Potocniks varning. ”Sverige måste följa den lagstiftning som vi har utvecklat och antagit tillsammans på EU-nivå. Ni kan vara säkra på att EU-kommissionen, som EU-fördragets väktare, kommer att uppfylla sin roll till fullo”, skriver Potocnik inför beskedet om urvalsjakt på varg i Sverige.

Potocniks hotfulla hälsning till Sverige

Lagom till det väntade beskedet om det blir urvalsjakt på varg i Sverige har EU-kommissionären Janez Potocnik lagt ut en svensk text på sin Facebooksida. Han har tidigare hotat med att dra Sverige inför EU-domstolen om det blir annat än begränsad skyddsjakt på varg. Hans Facebookinlägg kan ses både som ett hopp om dialog i vargfrågan och ett hot om att vargjakt lagförs av ”EU-fördragets väktare”.

Så här står det i Potocniks text:

Till mina vänner i Sverige som skrivit otaliga brev och delgivit viktig information och synpunkter kring den pågående debatten om vargjakt:

Jag har noga och med stort intresse följt med de senaste diskussionerna om vargen i Sverige.
Jag välkomnar debatten i media och på min Facebook sida, och hoppas att den senare kan fortsätta utgöra ett forum för en informerad diskussion kring olika miljöfrågor som engagerar EU-medborgare.

Det råder ingen tvekan om att Sverige, liksom alla andra medlemsländer måste följa den lagstiftning som vi har utvecklat och antagit tillsammans på EU-nivå. Ni kan vara säkra på att EU-kommissionen, som EU-fördragets väktare, kommer att uppfylla sin roll till fullo. 


Vargen i Sverige har idag ogynnsam bevarandestatus, och det råder ingen oenighet kring detta faktum. Jag tror också att det inte finns någon oenighet om att vargar, liksom många andra märkliga arter, förtjänar vår acceptans och skydd.
Liksom för alla stora rovdjur är samverkan mellan människor och djur inte alltid lätt, och vi måste arbeta aktivt för att uppnå en sådan samexistens. Vi måste ta hänsyn till de människor som delar vardagsrum med stora rovdjur, och erkänna deras rätt att känna sig trygga i sina hem. Samtidigt måste vi också skydda vargar och andra stora rovdjur, så att deras framtid och fortlevnad inte hotas av oss människor. Vår lagstiftning ger tydliga regler för hur vi kan uppnå dessa mål.


Jag vill understryka att ingen av dessa frågor som tvistas om i olika medlemsländer kan lösas enbart från Bryssel. Vi behöver även föra en dialog på lokal och nationell nivå, samt ta i beaktande faktiska omständigheterna och vetenskapliga insikter och råd. 
Självklart är det legitimt att ha olika syn i frågan, men jag hade hoppats på att den förvaltningsplan för varg som Sverige för tillfället utarbetar, skulle komma att utgöra ett tillfälle att diskutera vargens framtid i en öppen och demokratisk atmosfär, samt bidra till att förhoppningsvis förminska klyftan svenska medborgare emellan, vad gäller synen på vargen. 

Vi har inte råd att missa denna möjlighet att skapa förståelse och hitta en gemensam lösning för framtiden – för vargens och våra ekosystems skull, och därmed även för vår egen skull.

 

Här är Potocniks facebooksida: