Närgångna, hotfulla vargar fotograferades vid lägret några dagar före den dödliga attacken mot den 22-årige studenten Kenton Carnegie i Saskatchewan i Kanada 2005.
Närgångna, hotfulla vargar fotograferades vid lägret några dagar före den dödliga attacken mot den 22-årige studenten Kenton Carnegie i Saskatchewan i Kanada 2005.

Problem med orädda vargar växer

Scott Brainerd, vargforskare inom det norsk-svenska Skandulvprojektet, är oroad över att problemet med orädda och aggressiva vargar kan komma att öka, rapporterar TT från vargseminariet i Vålådalen.
Enligt Brainerd är det ett beteende som ofta uppkommer när stammen växer till sig.

Ett exempel på detta är den varg i Kilsbergsreviret som under den senaste tiden attackerat hundar på gårdar i området. Den vargen har strukit kring bland bebyggelse och visat ett oskyggt beteende. De rovdjursansvariga i länet har försökt skrämma bort vargen från området.

Scott Brainerd vill att man ska dokumentera rapporter om oskygga och aggressiva vargar.

– Det finns alldeles för lite forskning om detta beteende. Jag tycker det är på tiden att man systematiskt samlar in data, säger Scott Brainerd enligt TT.

Han understryker dock att det är väldigt sällsynt att vargar attackerar människor. De allra flesta möten mellan människa och varg går helt odramatiskt till.

Kenton Carnegie dödades av vargar

Det finns dock enstaka fall då vargar har angripit människor. År 2005 dödades den 22-årige Kenton Carnegie av varg i Saskatchewan i Kanada. Året före högg en varg en kvinna i benet i norra Alaska.

Risken är att vargen vänjer sig vid att möta människor när stammen växer. En del av de unga vargarna i Skandinavien är naiva och oerfarna. De kommer allt närmare människors boningar och provoceras av jagande hundar.

Redan nu kommer det in rapporter från jägare och friluftsmänniskor om vargar som varit djärva eller aggressiva. Ofta saknas ordentlig dokumentation, utan uppgifterna går från mun till mun.

Hundar utlöser vargars aggressivitet

Den gemensamma nämnaren är att vargen möter en hund. Det tycks vara det som utlöser aggressiviteten.

– Det händer allt oftare att vargar skadar eller dödar hundar. och man har sett ett samband mellan antalet jaktdagar med hund och antalet rovdjursangrepp, säger Scott Brainerd till TT.

Scott Brainerd drar paralleller till den så kallade Ringvattenvargen. Den vandrade in från Finland i november 2004 och bosatte sig i norra Jämtland. Efter att den bland annat dödat en hund gjordes misslyckade försök att skrämma bort den. Ringvattenvargen sköts den i februari 2005.