Foto: Shutterstock – Samverkan är jätteviktig i och med att viltet rör sig över stora områden och då bör man också förvalta arterna därefter. Det är en förutsättning för att kunna minska skadorna inom jord- och skogsbruket, säger Jim Forsberg, vilthandläggare på länsstyrelsen Östergötland, till SVT Nyheter.

Projekt för bättre förvaltning av dovvilt och vildsvin

Ett samarbetsprojekt med målet att främja förvaltningen av dovvilt och vildsvin har sjösatts i Östergötland. ”Det handlar om frivillighet, inte om ökad byråkrati”, säger Dan Franzén, JRF-Östergötland.

Projektet sker i samverkan mellan jägare och markägare – Jägarnas Riksförbund, JRF, Svenska Jägareförbundet, LRF och länsstyrelsen står bakom samarbetet.

Minska skadorna

Målet är att förbättra kunskaperna on dovvilt och vildsvin och samtidigt minska skadorna inom jord- och skogsbruk.

– Jag tycker att man kan dra en parallell till älgförvaltningen. Skillnaden är att det här projektet är helt frivilligt. Är det något våra medlemmar inte vill ha så är det ökad byråkrati, därför är frivilligheten mycket viktig, säger Dan Franzén ordförande i JRF-Östergötland.

”Vill tillägga”

Han fortsätter:

– Vi har haft uppstartsmöten under hösten. Jag vill också tillägga att vi har ett gott samarbete med länsstyrelsen, det har fungerat mycket bra.