Om det planterats fler tallar, som ersätter granskogarna, kan betesskadorna minska om älgjägarna går med på att skjuta bort omkring 30 procent av älgstammen. Nu ska Skogsstyrelsens metodik i ”Mera tall” spridas till uppåt hälften av älgförvaltningsområdena i Götaland.
Foto: Mostphotos Om det planterats fler tallar, som ersätter granskogarna, kan betesskadorna minska om älgjägarna går med på att skjuta bort omkring 30 procent av älgstammen. Nu ska Skogsstyrelsens metodik i ”Mera tall” spridas till uppåt hälften av älgförvaltningsområdena i Götaland.

Projekt mot betesskador fortsätter

Ökad föryngring med tall kan minska viltskadorna i skogen. Därför förlänger Skogsstyrelsen det nationella projektstödet för ”Mera tall” till och med nästa år. Därmed är det fler i älgförvaltningen i främst Götaland som ska lockas in att skjuta bort kanske cirka 30 procent av älgstammen när det planterats fler tallplantor.

Projektet ”Mera tall” ses som en framgångsrik metod för att minska betesskadorna som viltet gör i skogarna och öka andelen tall. Nu kan satsningen spridas till fler delar av landet.
Andelen tall i södra Sverige har minskat, främst för att skogsägarna planterat gran för att undvika betesskador. Gran har därmed planterats i för stor utsträckning och på marker som inte är lämpliga.

Skogsägare och jägare möts
”Mera tall” har ett arbetssätt där skogsägare och jägare möts. Utifrån lokala fakta lär de sig mer. De ökar också tron på att det går att föryngra med tall. I de områden där det här arbetssättet har testats visar utvärderingar att antalet tallplantor per klövvilt har tredubblats.
Det finns ett intresse från flera älgförvaltningsområden att påbörja det här arbetssättet, hävdar Skogsstyrelsen.

Regional projektledare anställd
– Men det behövs ett fortsatt stöd från det nationella projektet för att komma igång. I Sörmland och Örebro län har arbetet kommit längst genom att anställa en projektledare som under tre år ska driva det regionala arbetet, säger Hasse Bengtsson, projektledare på Skogsstyrelsen.
Mera tall-arbetet startade 2010 i Uppvidinge i Kronobergs län. 

30 procent av älgstammen sköts bort
I Uppvidinge har andelen tall ökat i föryngringarna. Älgstammen har reducerats med 30 procent och årsskadorna på tall har därmed minskat från 30 procent till under 10 procent.
Målet är att hitta en skog- och viltbalans och att de som ansvarar för älgförvaltningen engageras. Hur stor avskjutning det blir av älgar beror på lokala förhållanden.
Målsättningen är att minst hälften av alla älgförvaltningsområden i Götaland ska börja tillämpa arbetssättet.