Protest mot förkortad älgjakt

LRF i Västra Götaland och två skogsbolag protesterar mot inskränkt tid i älgjakten, rapporterar Skaraborgsbygden.

Viltförvaltningsdelegationen har beslutat minska jaktiden på vuxen älg med 72 dagar.

SJF:s initiativ
– Det var Jägareförbundet som drev igenom saken. Deras huvudargument var att det är oetiskt att jaga älg i januari och februari, säger Ronny Johansson, vice ordförande i LRF Västra Götaland, till Jakt & Jägare.
Nu protesterar LRF tillsammans med Bergvik skog och Södra skogsägarna.

”Riksdagsbeslut” 
– Älgförvaltningen ska enligt riksdagsbeslutet 2010 vara grundad på fakta och rådande förutsättningar. Älgbetesinventeringen 2014 och 2015 visar att skadebilden är fortsatt oacceptabelt hög. Länsstyrelsens beslut att dramatiskt minska jakttiden motverkar helt klart ambitionen att nå en balans mellan tillgängliga foderresurser och klövviltet säger Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare på Södra Skogsägarna, till Skaraborgsbygden.

Befarar mer skador 
LRF och de båda skogsbolagen befarar mer skogsskador och viltolyckor och vill nu att länsstyrelsen och Naturvårdsverket omprövar den kortare jakttiden på älg.
– Det finns inget vetenskapligt underlag som styrker en inskränkning av jakttiden för vuxen älg, säger Ronny Johansson till Skaraborgsbygden.