Studsarpatroner. En vanlig jägare behöver kunna förvara ammunition i hemmet som räcker till både jakt och skytte med studsare och hagelvapen. En jägare får som mest ha sex gevär.
Studsarpatroner. En vanlig jägare behöver kunna förvara ammunition i hemmet som räcker till både jakt och skytte med studsare och hagelvapen. En jägare får som mest ha sex gevär.

Räddningsverket backar om förvaringsregler

Räddningsverket backar om de nya förvaringsreglerna för ammunition och är beredda att ändra reglerna.
Det var i april som Jakt & Jägare slog larm om beslutet, som fattats utan att de två jägarorganisationerna fått yttra sig.
Reglerna innebär bland annat att endast cirka 500 hagelpatroner och 300 studsarpatroner får förvaras i hemmets vapenskåp.

För en vanlig jägare blir det omöjligt att ha så lite ammunition hemma för både jakt och skytte.

Därför har Jägarnas Riksförbund kontaktat Räddningsverket för att ändra reglerna, så att de blir mer rimliga.

Nu meddelar Räddningsverket att reglerna, som skulle ha trätt i kraft 1 januari nästa år, ska prövas på nytt.

– Räddningsverket har sedan beslutet fattades uppmärksammat att vissa detaljer i föreskrifterna kan behöva justeras. Det gäller främst frågan om vilken mängd ammunition som får förvaras i bostad. En förnyad prövning av denna fråga har därför påbörjats. Eventuella justeringar i föreskrifterna görs under hösten och i dialog med berörda organisationer, kommenterar Mats Oscarsson, verkets presschef.

Diskussion om fler patroner

Arne Karlsson, Jägarnas Riksförbunds riksviltvårdskonsulent:

– Vi har bjudit in Räddningsverket för att få en diskussion om att kunna förvara fler patroner i hemmets vapenskåp.

– I samarbete med Jägareförbundet, ammunitionstillverkare och skytteorganisationerna tror jag att det kan bli ett bra resultat, kommenterar Arne Karlsson.