Rapport om ”positiv” vargstam

Enligt den skandinaviska vargrapportten 2012/13 ökar vargstammen i antal och inaveln minskar. Det innebär att utvecklingen för vargstammen är positiv och att det finns en långsiktig möjlighet för vargen att finnas kvar i den svenska naturen.

Den skandinaviska vargrapporten 2012/13 har tagits fram i samarbete mellan Sverige och Norge. Antalet vargar är inte längre ett problem för vargens framtid i Skandinavien, visar rapporten. Eftersom inavelsgraden minskar kan stammen finnas kvar på lång sikt och kan även uppnå gynnsam bevarandestatus. Detta innebär även att Sverige han ha ökade möjligheter att själständigt förvalta vargstammen.

Det finns ungefär 350 vargar
I dag ska det finnas cirka 350 vargar i Sverige, vilket är nära det antal som både Rovdjursföreningen och Naturvårdsverket angett som ett tillräckligt antal. 
– Vargstammen visar en positiv utveckling men det finns fortfarande en del frågetecken kvar att lösa. Det behövs både en viss storlek och en viss kontinuerlig invandring som tillför nya gener till vargstammen för att den ska vara långsiktigt livskraftig och ha gynnsam bevarandestatus. Vi jobbar på att lösa dessa frågetecken i samråd med en rad olika forskare och hoppas att hitta en lösning under hösten, säger Mark Marissink, chef på enheten för natur och biologisk mångfald på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

”Positiv utveckling”
Den nuvarande utvecklingen anses vara positiv för vargstammen. Att vargar som vandrat in i Sverige har fått valpar tillsammans med inavlade vargar ökar den genetiska variationen. Dessutom har det invandrade vargparet, som flyttades till Tiveden, fått valpar i år.