Semisjaur-Njarg sameby nekas skyddsjakt på järv av både länsstyrelsen och förvaltningsrätten.
Foto: La Nau de Fotografia / Shutterstock.com Semisjaur-Njarg sameby nekas skyddsjakt på järv av både länsstyrelsen och förvaltningsrätten.

Rätt neka skyddsjakt på järv

Semisjaur-Njarg sameby har i flera år haft problem med att järvar river renar. Men de får nej på sin skyddsjaktsansökan, både hos länsstyrelsen och förvaltningsrätten, skriver Piteå-Tidningen.

Många av Semisjaur-Njargs renar har rivits ihjäl av järvar. De har också fått skyddsjakt på järv i två omgångar – i november 2015 och januari 2016.
Nyligen gjorde de en ny skyddsjaktsansökan, men länsstyrelsen avslog den. De menar att järvpopulationen inte nått gynnsam bevarandestatus och därför inte ska utsättas för jakt mer än nödvändigt.
Samebyn överklagade länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten. Där påpekar samebyn att länsstyrelsen själva gjort en analys som tyder på att inventeringsresultaten inte är tillförlitliga och att det kan finnas mer järv än man tror.
Förvaltningsrätten håller däremot med länsstyrelsen om att skyddsjakten kan äventyra järvbeståndet och avslår överklagan.