Den varg som fälldes under skyddsjakt i Riala/Vallentuna den 10 oktober är en hane från Norge och kan genom DNA åtminstone knytas geografiskt till det område där varg dödat sällskapshundar.
Foto: Privat Den varg som fälldes under skyddsjakt i Riala/Vallentuna den 10 oktober är en hane från Norge och kan genom DNA åtminstone knytas geografiskt till det område där varg dödat sällskapshundar.

Rätt varg sköts i Riala

Den 10 oktober fälldes en varg under skyddsjakt kring Riala. Enligt DNA-analys kan vargen knytas till de områden där det skett angrepp, skriver länsstyrelsen i Stockholms län på sin webbplats.

Varghanen fälldes i Vallentuna under skyddsjakt den 10 oktober. Jakt & Jägare skrev om det här.
Vargen har undersökts vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). De DNA-prov som då togs visar att det är en hane som är född i Norge och som är kullsyskon med den tik som rör sig på Södertörn. Det är också samma varg som man DNA-testat spillning ifrån som hittats i trakterna kring Vallentuna/Riala. Även om man inte kunnat knyta en specifik vargindivid till de angrepp på sällskapshundar där så visar DNA-analyserna att varghanen befunnit sig där.

Inga nya angrepp 
Dessutom har det inte skett några nya angrepp sedan den 10 oktober, då vargen fälldes. Inga nya rapporter om närgångna vargar har heller gjorts. Dock har nya vargobservationer gjorts, men de har inte kvalitetssäkrats av länsstyrelsen.
– Vi bedömer att det är den skadegörande vargen som har fällts eftersom vi inte har haft några fler incidenter eller skador i området, säger Mia Olausson, naturvårdschef på länsstyrelsens webbplats