Fyra skabbangripna vargar från Laxå-Hasselforsreviret avlivades 2002. Vargspåraren Sven-Olof Svensson studerar en märkt vargtik som föddes i maj 2000 och avlivades när den helt orädd kom till byn Sirbo. Den här tiken hade inte lika stora skabbangrepp som de andra tre avlivade vargarna.
Foto: Leif Tallmyren Fyra skabbangripna vargar från Laxå-Hasselforsreviret avlivades 2002. Vargspåraren Sven-Olof Svensson studerar en märkt vargtik som föddes i maj 2000 och avlivades när den helt orädd kom till byn Sirbo. Den här tiken hade inte lika stora skabbangrepp som de andra tre avlivade vargarna.

Rävskabb i vargstammen?

Det finns misstankar att minst en varg i Voxnareviret och en varg i Siljansringens vargrevir är angripna av rävskabb. Privatpersoner har sett vargar med rävskabb i de båda reviren. Men polisen i Gävleborg avråder jägare från att avliva skabbangripna vargar.

Både länsstyrelsen i Gävleborg och Dalarna har fått in rapporter, men länsstyrelsernas personal har varken sett skabbvargar eller på annat sätt fått bekräftelse att det finns skabb i vargstammen.

– Jägare som ser en varg angripen av rävskabb ska inte avliva djuret, säger polisman Lars-Erik Nordin, som är expert på jaktlagstiftning hos Gävleborgspolisen.

Han råder privatpersoner att anmäla upptäckten av skabbvarg till polis och länsstyrelsen.

I jaktförordningen paragraf 40 a finns klarlagt om vilka vilda skadade/sjuka djur som får avlivas. En skabbräv, eller en trebent älg, bör avlivas fortast möjligt. Den som avlivar vilt får även göra det på marker där personen inte har jakträtt.

Skabbvargar kan överleva

– När det gäller varg, som är statens vilt, kommer saken i en annan dager, säger Lars-Erik Nordin.

Den som avlivar en varg måste vara säker på att vargen inte kommer att överleva skabbangreppet. I flera fall med vargar som hade rävskabb överlevde vargen och blev frisk.

En avlivad varg skickas regelmässigt till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, i Uppsala för obduktion. Först efter obduktionen kan det fastställas om den skabbangripna vargen skulle ha överlevt.

Det finns fall där privatpersoner har avlivat skabbsmittade vargar utan att de blivit åtalade

Anki Alfredéen, rovdjurshandläggare hos länsstyrelsen i Dalarna, säger att länsstyrelsen med hjälp av rovviltspårare kommer att försöka få klarhet om det finns någon skabbsmittad varg i Siljansringen.

Kan drabba både lodjur och varg

Enligt vargforskare Olof Liberg på Grimsö forskningsstation, kan rävskabb drabba både räv, varg och lodjur.

– Räven drabbas hårdast av skabben. Lodjuren är mest tåliga, säger han.

Vargen kommer någonstans mitt i mellan räv och lodjur när det gäller överlevnad av rävskabb.

– Vargreviret i Hasselfors drabbades hårt för några år sedan av rävskabben. Men en stor del av de skabbangripna vargarna överlever, tillägger Olof Liberg.