Världsnaturfondens Tom Arnbom anser att regeringen felciterar rapporten om illegal jakt på varg.
Världsnaturfondens Tom Arnbom anser att regeringen felciterar rapporten om illegal jakt på varg.

Regeringen beskylls för fel om illegal vargjakt

Den Svenska rovdjurstammen ökar stadigt trots en i stort sett oförändrad tjuvjakt på järv, lo och björn medan illegal jakt på varg är minimal. Det framgår av den rapport om illegalt dödande av rovdjur som WWF, Världsnaturfonden, presenterade på torsdagen. Vid presskonferensen beskyllde WWF-ledningen regeringen för att ha felciterat ur den del av rapporten som handlar om varg.

Jakt & Jägare berättade redan i går om resultatet av rapporten om tjuvjakt på varg som gjorts av Olof Liberg, Håkan Sand, Petter Wabakken och Guillaume Chapron.
Den del av rapporten om de fyra stora rovdjuren som handlar om varg har funnits på regeringens hemsida sedan förra veckan.
Så här står det på hemsidan: ”SKANDULV konstaterar också att den illegala jakten på varg gått ner från drygt 16 procent till 2,5 procent i Sverige efter 2005, dvs ungefär samtidigt med att en uppluckring av det tidigare strikta skyddet av varg började implementeras.”

Stöd för regeringens linje
Skrivningen skulle alltså ge stöd för regeringens linje att exempelvis licensjakten har medförta att den illegala jakten minskat.
Det är dock en uppfattning som WWF, Naturskyddsföreningen och Svenska rovdjursföreningen inte delar. De tre organisationerna har anmält Sverige till EU-kommissionen på grund av licensjakten.
När Jakt & Jägares utsände under presskonferensen hos WWF läste högt ut rapporten från regeringen hemsida hävdade Tom Arnbom, rovdjursansvarig vid WWF, att regeringen felciterat rapporten.
– Jag vet inte vilken version regeringen haft tillgång till. I den version vi pressenterar här finns det inte stöd för att dra sådana slutsatser, kommenterade Tom Arnbom.

En gärningsman som tröttnat?
Han menade att det i absoluta tal (det rör sig om tre-sju djur per år) är så få vargar som dödats illegalt att det kan räcka med att en skyldig person helt enkelt tröttnat.
En annan möjlighet såg han i att polis och åklagare blivit mer aktiva, eller att det numera finns möjlighet att lagligt skydda sina djur från vargattacker med stöd av paragraf 28.
När Jakt & Jägare ringer upp vargforskaren Olof Liberg och berättar att WWF anser att regeringen felciterat ur rapporten han medverkat i säger han så här:
– Jag förstår att WWF inte vill applådera regeringens politik eftersom man är emot licensjakt. Men den ändrade rovdjurspolitiken, som kom pö om pö från 2004 och framåt, är säkert en av flera anledningar till att tjuvjakten minskat.

Vargstammen växer kraftigt ändå
Olof Liberg pekar även på andra förklaringar, som att när vargstammen ökat så kraftigt blir den procentuella tjuvjakten som utförs av några få personer allt mindre.
En annan förklaring kan vara att det blivit allt mer riskabelt att döda vargar illegalt då polis och åklagare blivit mer aktiva.
Beträffande de övriga rovdjuren framgår det av WWF:s rapport att det idag finns cirka 3 300 björnar i landet och det illegala dödandet av björnhonor ligger på 0,1-0,6 procent i söder och 2,3-3,1 procent i norr.
När det gäller lodjur finns det cirka 1 250 lodjur i landet och illegalt dödas 77 djur i renskötselområdet och 22 söder om renskötselområdet.
Beträffande järv finns det 650 djur främst i norra Sverige och stammen ökar trots att tjuvjakt dödar tio procent av de vuxna järvarna. Bland järvar under ett år var den vanligaste dödsorsaken att andra järvar tar livet av dem.