Ska utredas. Regeringen tillsätter en utredning som ska se över jaktlagstiftningen.
Foto: Shutterstock Ska utredas. Regeringen tillsätter en utredning som ska se över jaktlagstiftningen.

Regeringen ser över jaktlagstiftningen

Regeringen vill se över jaktlagstiftningen och har därför beslutat om en utredning som ska lämna förslag på hur lagstiftningen kan förnyas och förenklas.

– Den nuvarande lagstiftningen är i många avseenden föråldrad. Samhället och naturen har förändrats vilket skapat andra förutsättningar. Därför gör vi nu en bred översyn av jaktlagstiftningen, säger lansbygdsminister Eskil Erlandsson.

Bland annat ska utredaren undersöka om det går att undanröja den dubbla jakträtten som finns inom vissa delar av renskötselområdet. Vidare ska fjälljakten på statens mark utredas för att hitta en långsiktig lösning.

Utfodring av vilt, som idag inte är reglerad i lagstiftningen, ska utredas för att se om den behöver tas med i regelverket.

Enklare överlåta jakt?
Även förutsättningarna för viltvårdsområdesföreningarna ska utredas för att se om det kan bli enklare att överlåta eller upplåta jakträtt i en viltvårdsområdesförening. Utredaren ska även se över det nuvarande myndighetsansvaret för jakten.

Ett delbetänkande ska vara klart till augusti 2013 och slutbetänkandet ska pressenteras den 30 december 2014.