Foto: Kristdemokraterna Färre vildsvin, är önskvärt enligt landsbygdsminister Peter Kullgren, men han vill precisera och säga exakt hur mycket stammen bör minska.

Regeringsförslag – färre vildsvin med enklare jakt

Färre vildsvin, men ingen utrotning som i Norge – är landsbygdsminister Peter Kullgrens (KD) åsikt. Nu utreder regeringen hur jakten kan underlättas, bland annat genom ny teknik och justerade jaktregler.

I spåren av det svenska utbrottet av afrikansk svinpest i Fagersta fastslog norska politiker att landets förhållandevis fåtaliga vildsvinen måste skjutas bort.

Bör bli mindre

Men i Sverige är inställningen en annan. I en intervju med SR Naturmorgon konstaterar landsbygdsminister Peter Kullgren att man delar uppfattningen att vildsvinsstammen bör bli mindre, men han vill inte nämna några mera exakta antal.

– Men vi delar uppfattningen att vi behöver ha en mindre vildsvinsstam än vad vi har i dag. Vi kommer att se över tekniska hjälpmedel och jakttider, i vilka situationer man får skjuta vildsvin, säger Peter Kullgren till Sveriges radio

Mer tid att jaga

Sedan får han ytterligare frågor om han inte kan säga något om hur stor andel av vildsvinsstammen som han tycker att det är lämpligt att fälla.

Han svarar:

– Jag håller linjen att inte gå ut med en siffra. Det här handlar om att vi ska kunna underlätta för jägare i en ganska komplicerad jakt och lägga mer tid på att jaga vildsvin.