Reglering av vildsvinsutfodring?

Nu hakar Naturvårdsverket på önskemål om lagstiftning kring utfodring av vildsvin. Tidigare har det bara varit Lantbrukarnas riksförbund som krävt reglering.

Skador på grödor och sjukdomar hos tamdjur på grund av vildsvin har fått Lantbrukarnas riksförbund, LRF, att sätta krav på att utfodring av vildsvin stoppas i områden där det finns gott om dem.
Nu tycker även Naturvårdsverket att det behövs reglering av detta.
– Om man inte kommer till rätta med den osunda utfodringen bör man överväga att reglera det hela, säger Christer Pettersson, viltexpert på Naturvårdsverket, till Sveriges Radio P4 Sörmland.

”Finns en pågående utredning”
Detta håller inte Svenska Jägareförbundet med om, utan tycker att jägare ska kunna sköta utfodringen själva. I juni nästa år ska en utredning kring utfodringen presenteras.
– Det är lite konstigt att myndigheten blandar sig i när de mycket väl vet att det finns en pågående utredning, säger Daniel Ligné till Sveriges Radio P4 Sörmland.
Dessutom menar Ligné att det kommer att bli kostsamt att se till att en lagstiftning följs, en kostnad som han misstänker kan drabba Svenska Jägareförbundet som får står för kontrollanter.

Bättre med samarbete
I stället måste man lösa problemet genom utbildning och information och inte minst genom samarbete mellan jägare och jordbrukare, anser han.
– Vildsvinsförvaltningen bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan jägare och lantbrukare. Ställer man helt orimliga krav utan faktagrund är det risk att man inte håller sams längre och det kommer drabba vildsvinsförvaltningen, det är ingen tvekan om det, säger Daniel Ligné till SR P4 Sörmland.