Vargstammen i Gävleborgs län har ökat markant sedan förra vintern.
Foto: Shutterstock Vargstammen i Gävleborgs län har ökat markant sedan förra vintern.

Rekordmånga vargar i Gävleborg

Det preliminära inventeringsresultatet visar att Gävleborgs län i vinter har berörts av 12 familjegrupper med varg, det vill säga 120 vargar. Sådana siffror har aldrig tidigare uppnåtts i länet, enligt länsstyrelsen.

– I det preliminära inventeringsresultatet som vi har fått har vi sett att vi berörs av cirka tolv familjegrupper. Det innebär att vi har familjegrupper av varg som rör sig i och i gränslandet mellan vårt län och andra län. Schablonmässigt räknar man så att en familjegrupp bedöms vara gånger tio, förklarar Joel Isensköld, chef för enheten natur och vilt på länsstyrelsen, i P4 Gävleborg.

53 vargar förra vintern
Det innebär att vargstammen i Gävleborgs län har ökat sedan förra vintern, då länet berördes av nio familjegrupper. Även det var en ökning jämfört med vintern före dess. Vintern 2018/2019 uppskattades vargstammen i länet – efter delning av länsgemensamma revir – till 53 individer.
Den av Naturvårdsverket fastställda miniminivån för Gävleborgs län är 3,5 föryngringar, det vill säga 35 vargar.

Ökning med cirka 20 procent
Enligt det preliminära inventeringsresultatet för landet i stort fanns det 365 vargar i Sverige i vintras. Det är en ökning med cirka 20 procent jämfört med vintern 2018/2019.