I en rapport om tjuvjakt på kungsörn menar Världsnaturfonden att de flesta illegalt dödade kungsörnar återfinns i renskötsellänen.
Foto: Shutterstock.com I en rapport om tjuvjakt på kungsörn menar Världsnaturfonden att de flesta illegalt dödade kungsörnar återfinns i renskötsellänen.

Renskötare pekas ut som tjuvjägare

I en rapport från Världsnaturfonden om tjuvjakt på kungsörn skriver organisationen att de flesta dödade örnar återfinns i renskötselområden. Det står inte i detalj att det är renskötare som står bakom tjuvjakt på kungsörn, men medieforskaren Gunilla Hultén menar att rapporten i princip pekar ut dem.

Rapporten ”Kungsörn – illegal jakt, förföljelse och annan dödlighet” släpptes av Världsnaturfonden i förra veckan. I den berättas att rapporter om dödade örnar främst kommer från renskötselområden, men också ifrån Skåne och Örebro län.
Detta menar medieforskaren Gunilla Hultén, Stockholms universitet, gör att renskötare i princip pekas ut som tjuvjägare.
– När man säger att det är renskötsellänen, och man vet att det är samer som är renskötare, så har man i praktiken sagt att det är samer som är skyldiga till det här brottet, säger Gunilla Hultén till Sveriges Radio.

”Inte bara renkötsellänen”
Robert Franzén, som skrivit rapporten, håller inte med. Han menar att rapporten berättar att dödade örnar inte bara förekommer i renskötsellänen utan även i Örebro och Skåne, och dessutom att kungsörnens utbredningsområde sammanfaller med renskötselområdet.
Han påpekar att de flesta samer inte ägnar sig åt illegal jakt.
– Men de fall som lett till åtal och fällande domar, det har ju varit i den gruppen av människor man har hamnat då, säger Robert Franzén till Sveriges Radio.

Två fall tas upp
I rapporten beskrivs det att två fall av tjuvjakt på kungsörn lett till åtal och fällande domar, men inget säger att det är renskötare som dömts. Ändå använder organisationen begrepp som ”renskötsellän” och ”kring samebyar” i rapporten, vilket Gunilla Hultén är ett underförstått utpekande av renskötare och samer.
– Den vanligaste associationsbanan, den är att koppla samman renskötare med samer. Och det är jag säker på att de här rapportförfattarna vet, säger hon till Sveriges Radio.