Rialareviret upplöses?

Alfatiken i Riala är fortsatt försvunnen. Nu är frågan vad som kommer att hända med det uppmärksammade vargreviret utanför Norrtälje. Enligt vargforskarna ligger alla möjligheter öppna: Exempelvis kan reviret upplösas.

Jakt & Jägare kunde den 7 februari berätta att alfatiken i det historiska vargreviret är spårlöst försvunnen. Reviret är extremt litet, endast cirka 30 000 hektar. Det ska jämföras med de största som ligger kring 200 000 hektar. Snittet är kring 100 000 hektar. 
Och då nyttjar inte Rialavargarna inte ens hela ytan i det lilla reviret maximalt.

Fyra vargar kvar 
– De har gjort regelbundna avstickare till ytterområdena och markerat. Men i huvudsak har de uppehållit sig i ett kärnområde, säger Jakob Bråander, naturbevakare vid länsstyrelsen.
Vargtiken är fortsatt försvunnen. Jakob Bråander och hans kollegor har kunnat konstatera fyra vargar i reviret i vinter. Hannen revirmarkerar.
– Vi vet inte om tiken födde några valpar förra våren. Det kan vara avkommor från 2010 som går kvar i reviret med hannen. Nu väntar vi på svar från DNA-analyser som kan ge svar, säger Jakob Bråander.

Vad händer nu? 
Forskarna har studerat vad som händer i ett vargrevir när ett alfadjur försvinner. Det finns många alternativa scenarier på den fortsatta utvecklingen i Riala.
– Det är möjligt att en tik på vandring kommer till reviret och slår sig ihop med hannen. Ett annat alternativ är att hannen börjar röra sig över ett större område, för att försöka hitta en ny tik. säger vargforskaren Olof Liberg.

• Blir en främmande tik välkomnad i reviret?
– Det är stor sannolikhet att hon välkomnas. Hannarna brukar inte vara så nogräknade, svarar Olof Liberg.
Forskarna har några exempel där hannar påträffats i nya revir 10-15 mil från områdena där de förlorade sin partner.

Övertas eller upplöses 
Då är frågan vad som händer med avkommorna, om hannen vandrar ut.
– I några fall etablerar sig en avkomma i reviret. Men det kan också hända att reviret upplöses, säger Olof Liberg.
Det är hannen i Riala som är så kallat genetiskt viktig. Han är avkomma till ryske invandraren i Galven, en varg som även han numera är försvunnen.