Ridande cowboys sätts in i amerikanska delstaten Washington för att hjälpa lantbrukare att mota bort varg
Foto: Shutterstock Ridande cowboys sätts in i amerikanska delstaten Washington för att hjälpa lantbrukare att mota bort varg

Ridande cowboys sätts in mot varg

Amerikanska delstaten Washington har anställt fem personer som till häst ska avvärja vargangrepp. Delstatens bönder kan därmed hyra in ridande cowboys.

Antalet vargar i delstaten är nu 68, vilket är 30 procent fler än förgående år. Viltvårdsmyndighetens nye chef, Jim Unsworth, medger att vargarna kan innebära problem när de amerikanska bönder släpper ut sin djur på de stora betesmarkerna. Han försöker nu hitta lösningar, skriver nyhetsportalen Ammoland. Myndigheten är beredd dela kostnaderna för vargskydd med boskapsbönderna.

Nya jobb: Konfliktlösare
De ridande vargbevakarna ska nu aktivt avvärja vargangrepp. I vissa delar av Washington får varg skjutas, i andra delar inte. De ridande ska också t ex se till att det inte ligger döda djur ute i markerna, vilket kan locka till sig varg.
Viltvårdsmyndigheten har också anställt konfliktlösare. 27 personer ska tillsammans med bönderna försöka hitta lösningar om viltet ställer till problem.
Vissa individer i vargflockar har försetts med GPS-halsband så myndigheterna lättare ska kunna följa rovdjurens rörelser.