Inrikesminister Mikael Damberg (S) har för fjärde gången misslyckats med att få en reglering av magasin. I går röstade riksdagen ner förslaget hur EU:s vapendirektiv ska landas i Sveriges vapenlagstiftning.
Foto: Riksdagen Inrikesminister Mikael Damberg (S) har för fjärde gången misslyckats med att få en reglering av magasin. I går röstade riksdagen ner förslaget hur EU:s vapendirektiv ska landas i Sveriges vapenlagstiftning.

Riksdagen sa nej till nya vapenregler

Som väntat föll regeringens förslag om nya vapenregler när riksdagen igår behandlade hur EU:s vapendirektiv ska tillämpas i svensk vapenlagstiftning. Därmed misslyckades regeringen på nytt att bland annat reglera löstagbara magasin.

37 riksdagsledamöter röstade för justitieutskottets förslag att säga nej till regeringens försök att överimplementera vapendirektivet. 19 ledamöter från S och MP röstade för att säga ja till regeringens förslag. På grund av pandemin var 293 ledamöter frånvarande.
S och MP fortsatte förgäves att hävda att reglering av vissa löstagbara magasin för halvautomatiska kulvapen inte går utöver vad EU kräver.
Motståndet från M, KD, SD, C och V till regeringsförslaget innebar även att det föll att införa lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare.

Damberg gick på pumpen för fjärde gången
Inrikesminister Mikael Damberg, S, har med onsdagens riksdagsbeslut för fjärde gången misslyckats med att få en reglering av magasin.
– Det här är en prestigeförlust för regeringen. Förklaringen är att Mikael Damberg inte har gjort grundarbetet. Han har inte velat lyssna till vad andra partier säger, kommenterar Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för M, till TT.

Två nya tillkännagivanden
Utan votering blev det ja till en uppmaning från riksdagen, ett så kallat tillkännagivande, att vapendirektivet ska implementeras på miniminivå.
Hittills har regeringen struntat i att verkställa tillkännagivanden i alla vapenfrågor. Därför blev det en ny uppmaning att avskaffa de tidsbegränsade fem års-licenserna för helautomatiska vapen och enhandsvapen. Nu görs det med en deadline. Redan i år uppmanas regeringen att leverera ett förslag om slopade fem års-licenser.
S, V, L och MP reserverade sig mot detta. Motiveringen är att dessa typer av vapen har bedömts som speciellt stöldbegärliga och farliga. Därför är det befogat med en kontinuerlig kontroll av just de licenserna, anser de fyra partierna.