Det är dags att låta jägarkåren ha licensjakt på varg. Enligt Kjell-Arne Ottosson (KD) finns en majoritet i riksdagen för att göra ett så kallat tillkännagivande, där regeringen uppmanas att verka för att det blir licensjakt för att decimera vargstammen.
Foto: Shutterstock/riksdagen Det är dags att låta jägarkåren ha licensjakt på varg. Enligt Kjell-Arne Ottosson (KD) finns en majoritet i riksdagen för att göra ett så kallat tillkännagivande, där regeringen uppmanas att verka för att det blir licensjakt för att decimera vargstammen.

Riksdagsmajoritet för licensjakt på varg

Det finns en majoritet i riksdagen för att göra ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att vargstammen behöver decimeras med hjälp av licensjakt.

I år blev det ingen licensjakt på varg i januari andra året i rad, eftersom Naturvårdsverket ansåg att vargstammen på cirka 305 vargar låg för nära gränsen för gynnsam bevarandestatus på 300 vargar.
Det preliminära resultatet från vinterns inventering visar att det kan landa på att det fanns uppåt 365 vargar i Sverige i vintras.
Samtidigt står det klart att miljö- och jordbruksutskottet, och därefter riksdagen, kommer att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att vargstammen behöver minskas i vissa regioner med hjälp av licensjakt.

Riksdagen har lägre gräns för vargstammen
I ett riksdagsbeslutet 2013 bestämdes att vargstammens golv skulle ligga på 170-270 vargar.
– Sedan har Naturvårdsverket justerat upp detta till minst 300 vargar. Tyvärr är beslutet från 2013 utformat så att 270 inte är något tak, konstaterar Kjell-Arne Ottosson, som är värmländsk riksdagsledamot och talesperson i jakt- och rovdjursfrågor.
– Besluten om antalet vargar som kan skjutas vid licensjakt behöver beakta det demokratiskt beslutade målet för vargstammen, anser han.
– Jag är tacksam över att vi kunde få majoritet för den här motionen från kristdemokraterna. Det är ett litet steg framåt mot en förvaltning av vår vargstam, kommenterar Kjell-Arne Ottosson.

”Vargförvaltningen fungerar inte”
– I Värmland har vi levt med vargen i 40 år. Vi har smärtsamt fått erfara vad den kan ställa till med. Samtidigt har myndigheternas hantering lett till att vi idag har en icke fungerande förvaltning som tyvärr straffar både oss som bor inom vargrevir men också vargen själv, tillägger Kjell-Arne Ottosson.
Enligt utskottets bedömning kan en fortsatt riktad och selektiv jakt på varg genomföras utan att den påverkar vargens gynnsamma bevarandestatus.
– Om vi fick börja jaga vargen skulle den snart lära sig att människan är farlig och därmed skulle vi få vargar som skulle uppträda betydligt mer skyggt, vilket vore bra för alla, förklarar Kjell-Arne Ottosson.