Den som skjuter ett rovdjur med stöd av paragraf 28 ska ringa länsstyrelsen – inte polisen.
Den som skjuter ett rovdjur med stöd av paragraf 28 ska ringa länsstyrelsen – inte polisen.

Ring inte polisen om ”28-skott”

Från och med på måndag är det respektive länsstyrelse som tar emot anmälningar om paragraf 28-skott mot rovdjur.

Den 1 juli träder en ändring i jaktförordningens paragraf 28 i kraft. Ändringen innebär att den som dödat ett rovdjur för att freda ett tamdjur ska anmäla händelsen till länsstyrelsen och inte till polisen, som gällt tidigare.

Förändringen innebär att länsstyrelsen kommer att göra en första bedömning. Om det sedan finns misstanke om brott ska länsstyrelsen anmäla händelsen till polisen.

Regeringens syfte med förordningsändringen är att underlätta ett effektivt skydd för tamdjur samt att stödja djurägare som drabbats av rovdjursangrepp.

Besiktningsman rycker ut
Den som anmäler att ett rovdjur dödats blir kontaktad av en besiktningsman som sedan snarast möjligt kommer till platsen.

Besiktningar av rovdjur som fällts med stöd av paragrafen kommer att utföras av länsstyrelsens naturbevakare.
Skyddsjakt på eget initiativ för att freda tamdjur behöver inte utföras av djurägaren. En tamdjursägare kan be jägare om hjälp för att ge skydd mot rovdjursangrepp.

Paragraf 28-skott får endast avlossas för att stoppa stora rovdjur strax före eller under ett angrepp mot tamdjur.


Skräm först 

Innan skytten skjuter för att döda ska det ha gjorts ett försök att skrämma bort rovdjuret, med till exempel rop eller varningsskott.

I praktiken är det få rovdjur som skjuts med stöd av paragraf 28. Det brukar handla om tre-fyra fall per år.