Nu har skyltarna som på flera språk varnar för afrikansk svinpest också börjat dyka upp på svenska rastplatser.
Foto: Anders Ljung Nu har skyltarna som på flera språk varnar för afrikansk svinpest också börjat dyka upp på svenska rastplatser.

Större risk för svinpest i fyra län

Nu varnar myndigheterna för att afrikansk svinpest kan komma till Sverige. Skåne, Blekinge, Halland och Södermanland nämns som risklän med stor viltsvinspopulation och mycket trafik från länder med pågående utbrott.

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som har kartlagt vilka delar av Sverige som är mest utsatta för risken att få utbrott av afrikansk svinpest.
Risken bedöms fortfarande som generellt låg, men i Skåne, Blekinge, Halland och Södermanland är risken förhöjd.

”Kan dyka upp var som helst”
SVA har i sin analys tagit hänsyn till faktorer som närhet till färjelägen, placering av rastplatser, trafikvolym och antal vildsvin.
–  Afrikansk svinpest kan dyka upp var som helst i Sverige, men vi kan konstatera att det finns geografiska områden där risken för att smittan introduceras och sprids bland vildsvin är högre än i andra områden, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.
Bland de fyra risklänen nämns Skåne där det både finns många vildsvin och ett stort trafik- och personutbyte med andra länder.

Svår att stänga ute
– Skåne är porten till Sverige och vi har många vildsvin här. Detta är ett sätt informera om SVA:s utredning och samtidigt lyfta upp frågan och få folk och förstå att man måste tänka efter i samband med resor och jakt till exempel. För jägare kommer nog inte den här informationen som en överraskning, säger Ola Svensson, chef för djur- och livsmedelsenheten på länsstyrelsen i Skåne.
Kommer det gå att hålla smittan utanför Sverige på sikt med tanke på att den finns i närheten?
– Jag tror inte det. I alla diskussioner jag deltagit i talar man inte om ”om” vi får in den utan om ”när”. Det är smittsam sjukdom som överlever mycket, säger Ola Svensson till Jakt & Jägare.