Att många förare inte sänker hastigheten när trafikeftersöksjägare sätter upp varningsskyltar uppmärksammas i årets upplaga av kampanjen mot viltolyckor i trafiken.
Foto: Mari Nälsén Att många förare inte sänker hastigheten när trafikeftersöksjägare sätter upp varningsskyltar uppmärksammas i årets upplaga av kampanjen mot viltolyckor i trafiken.

Risker för trafikeftersöksjägare i fokus

Ny kampanj mot viltolyckor

Nästa vecka startar Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka för att få ned antalet viltolyckor i trafiken. Årets upplaga av kampanjen har extra fokus på trafikeftersöksjägarna, som utsätts för risker vid vägarna när de är ute på uppdrag bland förare som inte sänker hastigheten trots varningsskyltar.

FAKTA OM VILTOLYCKOR

• Det sker en viltolycka var åttonde minut.
• En ökning har skett med viltolyckor med vildsvin och rådjur. Dessa stod nästan för 80 procent av den totala ökningen förra året. Tendensen fortsätter.
• Det sker dubbelt så många viltsvinsolyckor i Skåne som i Västra Götaland eller Stockholm.
• Även olyckor med dovvilt har ökat. Procentuellt är dessa olyckor få av det totala. De står för 4,5 procent av olyckorna. Ökningen är dock 13 procent i det viltslaget och det är lika stort som ökningen av vildsvinsolyckor.
• Över 30 procent av alla viltolyckor sker i de tre storstadslänen.
• Cirka 5 000 eftersöksjägare finns redo att rycka ut på uppdrag av Polisen när det larmats om påkört vilt.
• Det görs trafikeftersök på följande arter: björn, varg, järv, lodjur, älg, dov- och kronvilt, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.
• Under insatsveckan kommer närmare 100 000 informationsbroschyrer att delas ut till fordonsförare.
• Under kampanjen delas det även ut över 100 000 viltolycksremsor.

Det sker i genomsnitt en viltolycka var åttonde minut i Sverige. Det innebär att över 62 000 förare årligen är inblandade i en viltolycka. Under 2018 skedde över 63 000 viltolyckor och antal olyckor under 2019 ser ut att bli minst lika många.

Landsomfattande kampanjvecka 
Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka mot viltolyckor den 23 till 29 september.
– Vi vill med årets insatsvecka göra alla fordonstrafikanter, såväl vanliga bilförare som yrkesförare, uppmärksamma på att det finns vilda djur på och vid våra vägar och att man därför anpassar körsättet efter detta. Vi måste alla samverka för att få ned antalet viltolyckor. Här har förarens kunskap och uppmärksamhet stor betydelse, säger Pernilla Persson på Nationella Viltolycksrådet.

Mer fokus på jägarna som gör eftersök
Under årets upplaga av kampanjveckan ska det bli mer fokus på de jägare som på Polismyndighetens uppdrag utför eftersök på trafikskadat vilt.
Viltolycksrådet vill att förare ska sänka hastigheten när de ser varningstriangeln med texten ”Viltolycka”. Allt fler trafikeftersöksjägare vittnar om att de utsätts för stora risker med sina hundar när de jobbar nära vägar eftersom många förare inte respekterar varningen.
Att det är ökad risk för viltolyckor på vissa vägavsnitt kan bland annat bero på hög fordonstäthet, stor viltstam i området, avsaknad av viltstängsel och närhet till vattendrag.
Stora fordon kan också bidra till att föraren invaggas i en trygghet och därmed blir mindre försiktig.

Ett samarbetsorgan
Nationella Viltolycksrådet (NVR) är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter och de två jägarorganisationerna. Det jobbas med samordna viltolycksorganisation med jägare som gör eftersök på trafikskadat vilt. Dessutom görs ett förebyggande arbete för att få färre viltolyckor.
Polismyndigheten har ett uppdrag från regeringen att organisera och samordna eftersöksverksamheten. Trafikverket har i huvudsak ansvar för det förebyggande arbetet.