Det hade fallit snö i området och spåren visade hur upp till tre vargar följde efter hund och älg.
Foto: Shutterstock Det hade fallit snö i området och spåren visade hur upp till tre vargar följde efter hund och älg.

”Risktagande att släppa sin hund”

I lördags vargdödades en jämthundshanne i reviret Prästskogen i samband med älgjakt. Vargbeståndet i området ska tunnas ut då sex vargar får skjutas under licensjakten med start i januari 2022.

Hans Nordin, inventeringsansvarig för stora rovdjur vid länsstyrelsen i Gävleborg, har själv varit på platsen där angreppet skedde vid byn Gåda nära Ljusdal.
– Det var ingen vacker syn, vi har ju inte fått svar på dna-testerna än. Men reviret Prästskogen har vi haft i många år så det är ju ganska stor sannolikhet för att vargarna hör till det reviret.
Prästskogen delas av Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län. Sex vargar får skjutas där under licensjakten som börjar i januari 2022.

Ägaren i närheten
Lördagens angrepp skedde då jämthunden hade ställt älg. Hundens ägare var bara ett 30-tal meter från platsen då hunden attackerades av två eller tre vargar.
Spårsnö visade att vargarna hade spårat fram till angreppsplatsen.
Hans Nordin jagar själv i flera olika områden, bland annat där hunden dödades.
– Det är hela tiden ett risktagande att släppa sin hund. Speciellt när det är barmark känns det vanskligt, säger han och tillägger:
– Men det är svårt det där. Nu var det ju spårsnö och ändå händer det.