Rovdjuren på väg slå ut rennäringen

Antalet rovdjur är så stort att rennäringen hotas av kollaps, rapporterar Dagens Nyheter, som intervjuat två forskare.
Samtidigt begär sametinget att statens rovdjursersättning höjs från 61 miljoner till 227 miljoner kronor.

Enligt professor Öje Danell vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala tar rovdjuren så många renar att möjligheterna att behålla renantalet håller på att äventyras. Dessutom dödar rovdjuren för många honrenar, och moderlösa kalvar klarar sig inte.
– Något måste göras nu, annars hotas rennäringen av en katastrof – och det kan gå snabbt, på bara några år. Rovdjursstammen måste drastiskt skäras ned för att inte rennäringen ska slås ut, säger Öje Danell till Dagens Nyheter och tillägger:
– När renskötselföretagen inte kan slakta de renar de skulle behöva, riskerar de att gå i konkurs.

Det saknas avelsdjur
Öje Danells forskning som visar att hotet mot rennäringen är akut får stöd från Norsk Viltskadecenter och forskaren Morten Eilertsen:
– När rovdjuren tar så många renar klarar renskötarna inte av att hålla tillräckligt stora flockar, det saknas helt enkelt avelsdjur, säger Eilertsen.

80 procent av kalvarna rivna
Nu har Sametinget ansökt om ett ökat anslag för rovdjursersättning: 227 miljoner kronor. Förra året räckte de anslagna 46 miljonerna inte till och regeringen fick gå in med 15 extramiljoner. Peter Omma, rovdjursansvarig i Ubmeje sameby berättar för Dagens Nyheter att en grupp i samebyn har förlorat 80 procent av kalvarna i vinter.
– Visst får vi rovdjursersättning, men den täcker inte de ökade kostnader rovdjuren orsakar, säger Peter Omma och fortsätter:
– Kontentan av dagens rovdjurspolitik är att vi bara ska kunna ha några få renar och sedan leva på rovdjursersättning. Men jag vill inte leva på staten.