Vargdödad stövare. Under förra året angreps 46 hundar av varg, vilket var ett rekord.

Rovdjursangreppen mot tamdjur ökar

Rovdjursangreppen på både hundar och boskap fortsätter att öka och den helt dominerande delen av angreppen står vargen för. Det visar en ny rapport från Viltskadecenter.

Totalt angreps 70 hundar av rovdjur (björn, kungsörn, lodjur och varg) under 2009, varav 46 angrepp orsakades av varg. Det är det högsta antalet någonsin.

2007 angreps 43 hundar av varg. 2008 var det 41 hundar som utsattes för vargangrepp.
Ser man tio år bakåt i tiden pekar kurvan för varg brant uppåt, medan övriga rovdjur ligger på en ganska jämn och oförändrad nivå. 
När det gäller övriga tamdjur angreps 687 stycken av rovdjur under 2009. Även här dominerar vargen starkt och huvuddelen av de angripna tamdjuren var får, men också en del nötboskap och en och annan get.

Dramatisk ökning
Utvecklingen över åren visar att vargangreppen på tamdjur har ökat dramatiskt sedan 2007, ungefär en tredubbling på tre år. Däremot tycks lo-angreppen minska stadigt och har sedan 2006 halverats.
Totalt har länsstyrelserna beviljat nära 2 miljoner kronor i ersättningar för rovdjursskador på tamdjur, samt drygt 4,4 miljoner i bidrag till förebyggande åtgärder. Dessutom betalades 692 000 kronor ut i ersättning för rovdjursangripna hundar.

Farligt för hundarna i Dalarna och Värmland
När det gäller hundangrepp så är Dalarna och Värmland klart hårdast drabbade, med 16 angrepp vardera. Angreppen på hund stämmer mycket väl med bilden av det så kallade ”rovdjursbältet”. På tamdjurssidan är det Dalarna, Jämtland och Västra Götaland som är hårdast drabbade.
Det kan också noteras att björnar förstörde 67 bikupor i hela landet under 2009. 50 av dessa bikupor fanns i Gävleborg.

Hela rapporten finns här: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/viltskadestatistik_2009.pdf

Dan Törnström
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...