Foto: Ossian Grahn Pengarna i Viltvårdsfonden kommer från jägare som betalar för statligt jaktkort.

Rovdjursföreningen hoppas på 4,2 miljoner från jaktkortspengarna

I Viltvårdsfonden finns det 16,8 miljoner att dela på för de nio organisationer som har äskat bidrag för sin verksamhet. Mest, 9,3 miljoner, ansöker Jägarnas Riksförbund, JRF, om.

På grund av it-attacken mot Naturvårdsverket har handläggningen av ansökningar om medel från viltvårdsfonden släpat efter, men nu går de att begära ut som allmän handling.

Beslut nästa år

Beslut om vilka ansökningar som resulterar i bidrag meddelas i början av nästa år av myndigheten.

Störst belopp, 9,3 miljoner i organisationsbidrag, ansöker Jägarnas Riksförbund om. Svenska Jägareförbundet ansöker om 6,5 miljoner i verksamhetsbidrag och svenska allmogejägareförbundet om verksamhetsbidrag på 4,1 miljoner, samt ett organisationsbidrag på 285 000.

Kritiker ansöker

Liksom tidigare år har även uttalat jaktkritiska verksamheter ansökt om pengar, som Svenska rovdjursföreningen som vill ha 4,2 miljoner bland annat för att ”initiera forskningsprojekt och utredningar kring viltförvaltning och jakt baserat på ett helhetsperspektiv från samhällets sida, beaktande både människan, naturen och samhället”.

Studiefrämjandets riksförbund, ansöker om verksamhetsbidrag på 780 000, Svenska stövarklubben om verksamhetsbidrag på 1,3 miljoner, Svenska ADB-klubben om 500 000 och Kolsva sport- och jaktskytteklubb om verksamhetsbidrag på 15 000 kronor.