Rovdjursföreningen lyckades inte stoppa vargjakten i Värmland

Rovdjursföreningen lyckades inte stoppa skyddsjakten på en varg i Gräsmarkreviret och en varg i Jangenreviret i Värmland. Naturvårdsverket avslår föreningens begäran att beslutet om jakt upphävs.

Som skäl anförde Rovdjursföreningen att det gått två månader utan angrepp på hundar sedan den senaste vargen sköts i Jangenreviret. Även DNA-analys av vargspillning efter ett angrepp på hund i Jangen visar att det var en hunddräpare som sköts.

– Frånvaron av nya angrepp under den tiden som anförs är inte skäl för att Naturvårdsverket ska upphäva beslutet, konstaterar Susanna Löfgren.

Bland annat kan upphörande av angrepp bero på att jakt med hund i området avtagit.

”Fler skadegörande individer än normalt”

– Verket gör fortfarande bedömningen att antalet angrepp under den tid som varit tyder på att det i reviret finns fler skadegörande individer än man kan vänta i normalrevir. I dessa situationer kan skyddsjakt vara effektivt för att minska skadorna på tamdjur, tillägger Susanna Löfgren.

Mats Hansson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen, säger att de kommer att överklaga beslutet.

De jägare och jaktledare som utsetts för att skjuta två vargar väntar nu bara på bra förutsättningar att starta jakten.

Sedan återstår att se om länsrätten gör en annan bedömning än Naturvårdsverket.